XIX Sesja Rady Miejskiej – na żywo

1. Otwarcie XIX Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 28.01.2020 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035.
9. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 324/7 o pow. 63 m2 ul. Marii Skłodowskiej-Curie).
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 70/12 o pow. 44 m2 – cz. tarasu molo).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 377 o pow. 326 m2 przy ul. Niepodległości).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 331 o pow. 120 m2 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie).
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 70/17 o pow. 10,34 m2 – wieżyczka przy molo)
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/411/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyzdroje oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
20. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za organizowane przez Gminę Międzyzdroje usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
22. Projekt uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z Miastem-Gminą Cassino we Włoszech.
23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego.
24. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
25. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Wapnica.
26. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych za rok 2019.
27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych na 2020 rok.
28. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
29. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
31. Wnioski komisji i radnych.
32. Wnioski i skargi mieszkańców
33. Zakończenie obrad
3 komentarze “XIX Sesja Rady Miejskiej – na żywo”
  1. Szkoda,że rajcy miejscy nie zatroszczyli się w jaki sposób poifomować mieszkańców o pstępowaniu w celu uniknięcia infekcji chorobami wirusowymi w tym aktyalnym prblemem z być może epidemią
    Ale repetuar w kinach to i owszem

  2. a dzie film?

  3. Czy zaproszenie do wesołego miasteczka jest dla wszystkich dzieci czy tylko szkolnych ?