V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

W dniu 12 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach miała miejsce V sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad zawierał prawie 40 punktów, wykreślono z niego 2 punkty dotyczące statutu Gminy Międzyzdroje i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, celem dalszej analizy w komisjach. Do porządku obrad wprowadzono 3 uchwały dotyczące zmian w budżecie na rok 2019 oraz w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035.

Nowym punktem wprowadzonym przez przewodniczącego Rady Miejskiej J. Węglorza do porządku sesji jest – informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. Obecni na sesji sołtysi mieli okazję do zaprezentowania problemów z jakimi borykają się na co dzień mieszkańcy sołectw – brak oświetlenia ulic, niewystarczająca komunikacja publiczna, dziurawe drogi.

Wśród uchwał przyjętych podczas tej sesji przeważały te, dotyczące dzierżaw lub sprzedaży nieruchomości. Przy okazji tych uchwał radni zgłaszali potrzebę uporządkowania przestrzeni miasta z nadmiernych reklam i potykaczy. Poruszono również następujące tematy: plany budowy przez MTBS kolejnego budynku przy ul. Kolejowej, omówiono zmianę harmonogramu dotyczącego realizacji projektu ,,Morze zieleni”.

Jednym z punktów było udzielenie przez Radę Miejską zgody na zwiększenie dofinansowania projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” realizowanego przez ZWiK sp. z o.o. w Międzyzdrojach. Zakończenie projektu jest przewidziane na koniec 2020 roku, dzięki temu nie tylko poprawi się stan techniczny międzyzdrojskiej oczyszczalni, ale także zwiększy się jej przepustowość.

Radni przyjęli także ważne uchwały dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach programu ,,Posiłek w domu i szkole”, która pozwoli by większa ilość osób skorzystała z pomocy. Kolejną uchwałą przyjęto program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 -2023, która umożliwi w szczególnych przypadkach skorzystanie z posiłku dzieci szkolnych oraz uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola ,,Morskie Skarby”.

Radni zajmowali się także uchwałą dotyczącą wysokości diet. Będą one wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu. Uchwała ta została zmieniona po ponad 10 latach, wysokość ryczałtu wynosi obecnie od 650 zł dla radnych, 850 zł dla radnych będących członkiem więcej niż 1 komisji, 1000 zł dla przewodniczących stałych komicji, komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji oraz po 1100 zł dla wiceprzewodniczących Rady Miejskiej i 1340 zł dla przewodniczącego rady miejskiej. Warto zauważyć, że zmiany w uchwale dotyczyły także potrąceń dla tych radnych, którzy są nieobecni na posiedzeniach komisji lub sesji. Dotyczy to nieobecności całkowitej i częściowej w przypadku spóźnienia radnego.

Burmistrz zapoznał radnych ze sprawozdaniem z zakresu pracy, którą wykonał pomiędzy sesjami. Udzielił także informacji na temat 24.edycji Festiwalu Gwiazd, który poświęcony będzie Stanisławowi Barei. Podczas tegorocznej edycji powrócić ma tradycja prezentacji filmów na plaży a publiczność będzie mogła podziwiać zespół Lady Pank.

Uchwały publikowane są na bipmiedzyzdroje.pl oraz w Informatorze Samorządowym Gminy Międzyzdroje. Następna sesja planowana jest na dzień 21 marca 2019 roku.

13 komentarzy “V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach”
 1. dlaczego zdjeli z punktu obrad ten o bonifikatach za przeksztalcenie z wieczystego

 2. Oho! Streszczenie zamiast nagranej relacji z sesji! Nie tak to powinno wyglądać. Bardzo proszę o powrót do dawnych sprawdzonych zachowań.

 3. Czy ustalono termin wyborów do rad sołeckich? W innych gminach juz po wyborach a u nas nawet terminu nie ma.

 4. Bareja- świetny pomysł, młodzi już Misia nie znają a szkoda bo niemal wszystko przewidział.Czas na przypomnienie. Brawo dla organizatorów za ten pomysł i inne bardzo ciekawe.

 5. Super pomysł z filmami na plaży .

 6. Ciekawi mnie czy te zdjęcia dołączone do artykułu są z tej opisywanej sesji czy z innej?

  • Rutkowski ci powie.

   • Już Ty mi odpowiedziałeś. Historia się powtarza. Na początku kablówka nadawała wszystkie sesje później tylko te wybrane

   • Historia się nie powtarza, ta i wszystkie przyszłe jak i przeszłe transmisje obrad RM dostępne są na stronie http://www.rada.miedzyzdroje.pl

   • Jakoś ta sesja jest niedostępna. Odbyła się 12 lutego dzisiaj jest 15 luty a nagrania na podanej przez Ciebie stronie nie ma. Może kiedyś za miesiąc czy dwa ktoś raczy zamieścić. Taka jest niezmienna polityka na naszym BIP ie

 7. Komentarz usunięty na wniosek czytelnika – Redakcja