Rada przegłosowała projekt uchwały o przekształceniu użytkowania wieczystego. Sprawdź, komu przysługuje bonifikata.

Wczoraj, podczas VI sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, radni przyjęli projekt uchwały 14 głosami za (1 głos wstrzymujący). Ostateczne głosowanie nad projektem poprzedziła długa i burzliwa dyskusja. Właściciele mieszkań powinni oczekiwać 50% bonifikaty od opłaty wnoszonej za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Obniżenie opłaty nie obejmie jednak wszystkich mieszkańców.

Projekt uchwały zakłada 50% obniżenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ma przysługiwać właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Według informacji zawartej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2018 r. wyniosło 4003,88 zł, a w drugim półroczu 2018 r. wyniosło 4134,02 zł.

Zatem z obniżonej opłaty skorzystają mieszkańcy, których dochód na osobę nie przekroczy kwoty nieco ponad 2000 zł.

Należy pamiętać także o zapisie w projekcie stawiającym dodatkowy warunek udzielenia bonifikaty, którym jest “nieprowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości podlegającej przekształceniu”. Nie wiadomo jeszcze, jak powyższy zapis wpłynie na mieszkańców, dorabiających do domowego budżetu sezonowym wynajmem kwater prywatnych.

Pobierz:

Treść projektu uchwały

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

4 komentarze “Rada przegłosowała projekt uchwały o przekształceniu użytkowania wieczystego. Sprawdź, komu przysługuje bonifikata.”
  1. Na każdym kroku widać jak bardzo Burmistrz ma Mieszkańców głęboko w nosie, za długo przebywał z Doroszem i przesiąkł butą i arogancją.

  2. a jak za 20 lat od razu to będzie bonifikata czy nie

  3. Petroniusz

    W jakim celu odbyło się to posiedzenie skoro wszystko jest zawarte tutaj. Dz.U. 2018 poz. 1716, wzmianki są dla zainteresowanych tą legislacją.
    PS. Uwielbiam czcionkę wytłuszczoną.