Narada szkoleniowa poświęcona zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych

W dniu 06.03.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Darz Bór”, odbyła się zorganizowana przez Nadleśnictwo Międzyzdroje narada szkoleniowa poświęcona zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych.

W naradzie udział wzięli:

Komendant P.S.P w Kamieniu Pomorskim.
Komendant M.S.P w Świnoujściu.
Komendant Straży Pożarnej Portu Wojennego.
Komendant Powiatowy Policji w Świnoujściu.
Prezesi i komendanci O.S.P z jednostek działających na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje.
Przedstawiciele P.K.P- Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie.
Przedstawiciele Wolińskiego Parku Narodowego.
Przedstawiciele Urzędu Morskiego ze Szczecina.
Zakłady Usług Leśnych świadczących usługi dla Nadleśnictwa Międzyzdroje.
Pracownicy Nadleśnictwa Międzyzdroje.

W ramach spotkania omówiono zasady współpracy i koordynacji zadań na wypadek zaistnienia pożarów terenów leśnych w 2019 r.

Komendant P.S.P z Kamienia Pomorskiego w dostępny i obrazowy sposób zaprezentował sposoby gaszenia pożarów w lasach. W materiale video przedstawił sprzęt i środki w dyspozycji jednostek oraz specyfikę terenu, którzy zabezpieczają. Szczególną uwagę zwrócił na częste wypalanie traw i nieużytków co stwarza poważne zagrożenie lasów ,absorbuje siły i środki powodując znaczne straty ekonomiczne i przyrodnicze.

Komendant M.S.P w Świnoujściu przedstawił specyfikę ochrony lasu przed pożarami w rejonach położonych w granicach miasta i licznych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i.t.p graniczących z lasami. Szczególnej ochrony wymaga Gazoport i jego otoczenie w tym kompleksy leśne. Duży ruch turystyczny i ciągła obecność znacznej ilości osób wypoczywających i korzystających z dobrodziejstw naszych lasów stwarza spore zagrożenie. Podkreślono znaczenie edukacji ekologicznej prowadzonej konsekwentnie przez Lasy Państwowe. Zauważalny jest fakt znacznego wzrostu świadomości ekologicznej. Wiele zagrożeń pożarowych, jest zgłaszanych przez ludzi będących w lesie i powiadamiających odpowiednie służby.Błyskawiczna reakcja ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się pożarów i gaszenia ich w zarodku na co wyraźnie wskazują statystyki z lat ostatnich.

Przybyli na naradę pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego zaprezentowali materiały dotyczące wartości przyrodniczych chronionych drzewostanów i sposoby ich zabezpieczania przed pożarami.

Komendanci Policji z Kamienia Pomorskiego jak i Świnoujścia zapoznali uczestników z działaniami, procedurami i aspektami prawnymi z jakimi spotykają się w przypadkach uczestniczenia i w akcjach pożarowych. Policjanci zadeklarowali pomoc w przypadkach takich jak nieodpowiedzialne blokowanie dróg pożarowych, wypalanie traw, i innych wykroczeń powodujących zagrożenie dla lasów.

Przedstawiciele P.K.P omówili praktyczne działania związane z zabezpieczeniem linii kolejowych biegnących przez lasy.

W obszernym materiale audio-video, Zastępca Nadleśniczego zapoznał uczestników z wszelkimi aspektami ochrony pożarowej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje. Podano również dane statystyczne i analizy pożarów z lat ubiegłych.

Podkreślono znaczenie i wskazano działania w realizacji profilaktyki przeciwpożarowej i edukacji społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży. Wyrażono uznanie i podziękowano za wkład w ochronę lasów, ochotnikom O.S.P którzy poświęcają swój czas i skutecznie działają w swoich miejscach zamieszkania, będąc często pierwszymi gaszącymi w zarodku małe pożary.

Po wystąpieniach przedstawicieli poszczególnych jednostek miała miejsce ożywiona dyskusja i wymiana doświadczeń. Na szereg pytań związanych z tematem można było uzyskać odpowiedź u „źródła”, czyli osób na co dzień zajmujących się gaszeniem pożarów.

Podsumowując naradę, Pan Jacek Szczepaniak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyzdroje podziękował uczestnikom za bardzo skuteczną współpracę w ochronie naszych lasów przed pożarami. Na zakończenie życzył wszystkim „abyśmy jak najrzadziej spotykali się przy pożarach lasu a częściej w ramach chociażby tak owocnych szkoleń mających na celu ich ochronę”.

One Response to “Narada szkoleniowa poświęcona zagadnieniom ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych”
  1. Czemu malo urodziwi ludzie posiadaja rzeczy w najlepszych miejscach a ladne dziewczyny czy chlopaki nie maja mozliwosci? Kiedy jakas ustawa wywlaszczajaca lub na podstawie konkursu niczym rekrutacja cv?