Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Międzyzdrojach uprzejmie informuję, że istnieje możliwość otrzymania FV za dostawę wody i odbiór ścieków za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy pobrać ze strony http://bip.zwik.miedzyzdroje.pl/unzip/185.dhtml OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI STOSOWANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH i po wypisaniu i podpisaniu dostarczyć je do ZWIK Sp. z o. o.  za pośrednictwem poczty elektronicznej po zeskanowaniu, listownie, lub bezpośrednio wrzucając do skrzynki podawczej zainstalowanej przy wejściu do ZWIK Sp. z o. o. ul. Przy Wodociągach 3 w Międzyzdrojach. 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z opcji otrzymywania FAKTUR w formie elektronicznej. 

5 KOMENTARZE

Comments are closed.