XI Sesja Rady Miejskiej

źródło VIDEO: Gmina Międzyzdroje, kanał YouTube UM Międzyzdroje https://www.youtube.com/channel/UCiugkhuDqJl3yhJEhmZmOUw

Burmistrz Mateusz Bobek z absolutorium

W dniu 27 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Międzynarodowego Domu Kultury odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Sesję rozpoczęto od miłego akcentu, jakim  jest wręczenie nagród. Tym razem została nagrodzona Oliwia Wilczyńska, zwyciężczyni 9 edycji konkursu ,,Młodzi samorządni”.  Jak powiedziała nauczycielka i radna Alina Poskart konkurs dotyczył samorządu lokalnego, funkcjonowania gminy i ma na celu szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego. W konkursie wzięło udział 9 osób. Oliwia otrzymała łańcuch Burmistrza Międzyzdrojów i mogła wziąć udział w dalszej części sesji absolutoryjnej. A zgromadzeni zobaczyli film promocyjny o Międzyzdrojach Klaudii Nowak, który uzyskał największą aprobatę jury.

Wśród nagrodzonych były także uczestniczki ogłoszonego wiosną konkursu ,,Najładniejsze podwórko wizytówką Gminy”. Podczas Sesji wręczono nagrody pieniężne dla pań, które zajęły 3 pierwsze miejsca: I miejsce – Jolanta Nyrkowska, II – Małgorzata Kopeć, III –  Irena Lewandowska oraz dyplomy i gadżety dla pozostałych uczestników, wśród obecnych uczestniczek była Pani Zdzisława Michalak. ,,Dzięki Paniom Międzyzdroje są bardziej atrakcyjne, miłe dla oka, jest to dla mnie bardzo ważne”  – powiedział Burmistrz M. Bobek wręczając nagrody. 

Następnie Przewodniczący Jan Węglorz wprowadził uchwały do porządku obrad a radni przyjęli nowy porządek.

Sołtys Wicka M. Buśko zgłosił problem niewystarczającej dbałości o sołectwa.

Kolejnym punktem było sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami, do którego radni zadawali pytania dotyczące m.in.: spotkania z Ewą Stanecką Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, promocji Gminy w mediach niemieckich i inne.

W kolejnym punkcie sesji Burmistrz M. Bobek przedstawił  ,,Raport o stanie Gminy Międzyzdroje za 2018 rok”.  Raport jest dokumentem, który dotychczas nie był wymagany. Został wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów gminy – Dz.U.poz.130).

Wśród wielu ważnych poruszonych w raporcie  spraw znalazły się: budżet – dochody i wydatki gminy, działalność spółek miejskich, budowa ratusza, promocja gminy, ład przestrzenny ( więcej informacji o raporcie przekażemy w oddzielnym materiale prasowym).

Nad raportem o stanie gminy mogły dyskutować osoby, które do środy zgłosiłyby akces do udziału w dyskusji. Ponieważ nikt z mieszkańców nie wyraził takiej inicjatywy, w dyskusji mogli wziąć udział tylko obecni radni. W głosowaniu nad udzieleniem Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania radni głosowali następująco: 13 głosów za, 2 – wstrzymały się od głosu.  

Następnie radna G.Iwaszczyszyn Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radnym i osobom obecnym na sali  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyzdrojów. Po czym radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium – 13 głosów za, 2 wstrzymujące się. Burmistrz podziękował Skarbnik Gminy Agnieszce Sadce, która czuwa nad racjonalnym realizowaniem budżetu i bez której nie byłoby możliwe otrzymanie absolutorium.  

 Po tym punkcie Radni przegłosowali projekt  uchwały w spawie zmian w budżecie na 2019 rok – zabezpieczenie środków na przebieralnie na plaży, montaż 20 stojaków na rowery w części nadmorskiej miasta oraz  montaż toalet toi – toi przy zejściach na plażę po stronie zachodniej. W okresie jesiennym planowany jest montaż kolejnych stojaków na terenie miasta. Wśród wielu uchwał, radni przyjęli uchwałę dotyczącą przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach , na których znajdują się domki letniskowe była kolejną, którą zajęli się radni podczas tej sesji. Poprzednia wersja uchwały nie została przyjęta przez RIO w tym zakresie, dlatego powrócono do poprzedniej stawki. 

 Burmistrz omówił projekt uchwały w  sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości, poprzez ułatwienie uzyskania bonifikat przez mieszkańców naszej gminy pobierających rentę.

Sesja przebiegła sprawnie i wyjątkowo szybko za co wszystkim radnym podziękował Przewodniczący J. Węglorz.

12 komentarzy “XI Sesja Rady Miejskiej”
 1. Czy to jest normalne że pieniądze pozyskiwane z pozwolenia na handel alkoholem,promocję i rozprowadzanie alkoholu są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi błędne koło, co mają z tego cierpiące rodziny alkoholików w czym im pomogą opłacane Panie z Komisji Alkoholowej.

 2. Na sesji Pan Burmistrz przedstawiał raport o stanie gminy. Odniosłem wrażenie, że sprawy takie zwykłe i drobne ja psy na plaży, permanentnie pakujące samochody w strefie zamieszkania, niszczone chodniki przez budujących i ich nie naprawianie na bieżąco (zbieg ulic Komunalnej i Nowomyśliwskiej), podrzucane śmieci, które zbiera i wywozi ZOŚ i podąża to koszty bo te śmieci powinien wywieźć PGK w ramach opłaty wynikającej z przetargu i wiele innych tego typu sytuacji traktowany jest jako sprawy mniejszej wagi. Mówił też o tym by zachęcić turystów to potrzeba atrakcji. Nie wiem o jakich atrakcjach myślał, ale przez 12 lat był Radnym teraz jest niemal od roku Burmistrzem jak w tym okresie zadbał jako historyk z wykształcenia o atrakcje historyczne i wyeksponowanie pewnych faktów i zarazem ciekawostek historycznych. Podczas budowy drogi odkryto pozostałości po obsadzie ludzkiej sprzed 6 tys lat. Artefakty z tego odkrycia pojechały do Szczecina a tu nawet tablicy nikt nie postawił. Wiele osób dziś chwali się że przecież jest Grodzisko. Ja wszystkim którzy chcą ten wpis skrytykować i zapytać a co ja zrobił em? powiem tak. Nie jestem rodowitym mieszkańcem i mieszkam ty zaledwie 40 lat. Z mojej inicjatywy powstało to Grodzisko przy pomocy jeszcze trzech osób.

 3. To że dieta członków komisji alkoholowej jest płacona z tz kapslowego to nie znaczy że ma być taka wysoka ,prawo dla pani Iwaszczyszyn .

 4. Mało tego radna Iwaszczyszyn mówi o diecie zbyt niskiej radnych w porównaniu do diety członków komisji działającej działającej przy OPS? Chciałbym Pani przypomnieć, że Pani dieta to rekompensata z tytułu utraconego wynagrodzenia finansowana min z naszych podatków.Natomiast dieta członków komisji placona jest z tzw kapslowego. Kazdy startując liczy się, że praca radnego to praca społeczna, więc nie bardzo rozumiem skąd takie uzasadnienie?

 5. Wystąpienie Pani radnej na sesji XI w dwa zero 19 rok było powalające mam nadzieję że takich wystąpień oszczędzi nam ta Pani w roku dwa zero 20 rok i w dwa zero 21 rok. Poprawne władanie językiem ojczystym jest formą patriotyzmu, który powinny krzewić osoby publiczne. Takimi wypowiedziami wystawiają sobie świadectwo. Słysząc z sejmowej mównicy że można włanczać i wyłanczać myślałem, że nic tego nie przebije ale wypowiadane roku w formie dwa zero 19 rok ma lecznicze działanie dla niskociśnieniowców

 6. Jeśli pan Sołtys zgłosił problem to proszę niech się wykaże co sam zrobił dla Sołectwa samo biadolenie i myślenie że wszystko się należy to bzdura ale do tej pory (czyli poprzedniej władzy) im wystarczało to niby niedbanie.

  • Kiedy miał zrobić jak dopiero zaczął być Sołtysem a na szkolenia też go nie biorą bo zawsze są tylko dwa miejsca i gdzie miał się nauczyć” żebrać „(pozyskiwać środki).

 7. Fajna inicjatywa tylko że są w mieście jeszcze ludzie którzy naprawdę odnoszą sukcesy i promują nasze miasto, choćby dziewczyna która zdobyła medal na Mistrzostwach u nas robionych i jakoś nikt nie zaprosił jej do Urzędu żeby podziękować za tyle pracy i za promocję miasta , podobnych przykładów jest dużo

  • W jakich mistrzostwach? Lepienia babek z piasku? Określ się konkretnie człowieku, a nie jak baba przed okresem, jakieś skróty myślowe!

 8. tęsknota prl

  …szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego.Ładnie ,brzmi ,prawie jak każda fura blablabla oddala nas od kapitalizmu.

  • Społeczeństwo obywatelskie tworzą ludzie aktywni i kreatywni. Działający na rzecz innych, zakładający fundacje i stowarzyszenia,zdolni do działań niezależnych od instytucji państwowych. Jest to ważny element demokracji i nic wspólnego z PRL nie ma . Pozdrawiam

 9. Na żywo może i było ale film jest niedostępny