Ważna informacja dla mieszkańców Wicka. Plan zagospodarowania przestrzennego

Od 22 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 r. (środa) w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach o odz.16.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Międzyzdrojów na adres Urzędu Miejskiegow Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje z podaniem imienia i nazwiska, nazwy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
3 września 2019 roku.

Wicko, Fot. Oskar Przybyszewski
3 komentarze “Ważna informacja dla mieszkańców Wicka. Plan zagospodarowania przestrzennego”
  1. Nareście, bo te garaże blaszanne stawiane na gruntach przeznaczonych na tereny mieszkalne, wpisane w przstrzeń otoczenia, przypominają tereny zamieszkałe przez bezdomnych, wreście PLAN TO WYELIMINOWAŁ.

  2. Może coś więcej w tym temacie.