Ważna informacja dla mieszkańców Wicka. Plan zagospodarowania przestrzennego

3
895

Od 22 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 r. (środa) w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach o odz.16.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Międzyzdrojów na adres Urzędu Miejskiegow Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje z podaniem imienia i nazwiska, nazwy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
3 września 2019 roku.

Wicko, Fot. Oskar Przybyszewski

3 KOMENTARZE

  1. Nareście, bo te garaże blaszanne stawiane na gruntach przeznaczonych na tereny mieszkalne, wpisane w przstrzeń otoczenia, przypominają tereny zamieszkałe przez bezdomnych, wreście PLAN TO WYELIMINOWAŁ.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.