Sesja Rady Miasta zwołana „na wniosek”


źródło VIDEO: 
Gmina Międzyzdroje, kanał YouTube UM Międzyzdroje https://www.youtube.com/channel/UCiugkhuDqJl3yhJEhmZmOUw

Sesja 22 października 2019 roku została zwołana ,,na wniosek” Burmistrza M. Bobka. Przewodniczący Jan Węglorz rozpoczął sesję po stwierdzeniu obecności 12 radnych.

Na początku sesji burmistrz odniósł się do pojawiających się doniesień medialnych dotyczących sprzedaży molo. ,, Zdecydowanie zaprzeczam temu, że molo zostało sprzedane. Jeśli pojawi się projekt budowlany, na pewno zapoznamy z nim opinię publiczną. Jednak inwestycja ta jest mocno skomplikowana, nie wiadomo czy w ogóle dojdzie ona do skutku”.

Punkty sesji dotyczyły spraw finansowych: zmian w budżecie na 2019 rok – zwiększenie środków finansowych na remont odcinka chodnika ul. Promenada Gwiazd od skrzyżowania z ul. Kościuszki i Pomorską  (30 tysięcy złotych). Zmian w budżecie z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia, podatku od środków transportowych i opłatę za rejestrację sprzętu dla ZOŚ ( leasing  hakowca, zamiatarki i ciągnika).

Kolejny punkt dotyczył zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok – określenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz innych zobowiązań. 

Kolejnym punktem były zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 2 stycznia 2011 roku  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2019 – 2035.

„Treść uchwał dostępna jest na www.bip.miedzyzdroje.pl  w zakładce System Rada, a relację można obejrzeć na stronie https://miedzyzdroje.tv-polska.eu/ w zakładce „Sesje rady”.”

Kolejna sesja planowana jest na 7 listopada 2019 roku. 

One Response to “Sesja Rady Miasta zwołana „na wniosek””
  1. Poczekamy zobaczymy?