Gminne nieruchomości na sprzedaż

0
1894

W Gminie Międzyzdroje w najbliższych miesiącach będzie można nabyć kilkanaście działek położonych zarówno w Międzyzdrojach jak i na terenie sołectw. W ofercie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży znajdują się działki o zróżnicowanych powierzchniach i przeznaczeniu – Gmina oferuje działki pod zabudowę mieszkaniową, pod usługi turystyczno-wypoczynkowe oraz pod zabudowę produkcyjno-składowo-magazynową i handlowo-usługową. Część z nich objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, dla zbywane nieruchomości wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy. 

      Na dzień 16 kwietnia 2020 r. gmina ogłosiła przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o powierzchniach 3.691 m² i 2.100 m² położone przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach. Działki są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw oraz ZOŚ. Obie działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są pod zabudowę centrum handlowo-usługowego i produkcyjno-składowo-magazynową, z dopuszczeniem gospodarczej, warsztatowej, stacji paliw, budynków usług motoryzacyjnych, składów, administracyjno-biurowej, myjni samochodowych, garaży wielostanowiskowych i wielopoziomowych, parkingów, placów gospodarczych i manewrowych, nawierzchni utwardzonych, montażu urządzeń, małej architektury.

     Gmina przeznaczyła także do sprzedaży tereny stanowiące łącznie 5 działek położonych przy ulicy Geodezyjnej w Lubinie, przeznaczonych w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o powierzchniach od 802 m² do 973 m². Ponadto przy ulicy Geodezyjnej w Lubinie przeznaczonych zostało do sprzedaży 6 działek o powierzchniach od 645 m² do 2.135 m², dla którym bark jest obowiązującego planu miejscowego, ale które objęte zostały decyzjami o warunkach zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Na sprzedaż tych działek już w najbliższym czasie ogłoszone zostaną przetargi ustne nieograniczone.

     Na ostatniej lutowej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o powierzchni 4.927 m² położoną przy ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach (w sąsiedztwie hotelu Spa Bagiński i Chabinka). Teren działki aktualnie nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast wydana została dla niej decyzja o warunkach zabudowy wskazująca na możliwość realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku usług turystyczno-wypoczynkowych. Podjęta uchwała pozwoli na rozpoczęcie procedury przygotowania tej działki do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

    Szczegółowe informacje na temat sprzedaży działek można uzyskać w Referacie Infrastruktury UM Międzyzdroje pod nr telefonu 091 327 5632