Dołącz do Orszaku Neptuna – konkurs dla dzieci

3 lata temu w gminie Międzyzdroje zostały reaktywowane miejskie Neptunalia. Niestety, obserwujemy małe zainteresowanie mieszkańców tym świętem. A szkoda, bo to właśnie świadomość kulturowa danej społeczności świadczy o jej sile i integracji.

Chcemy zachęcić mieszkańców, by wspólnie z dziećmi aktywnie włączyli się w przygotowanie Orszaku Neptuna, by rozwijać swą wrażliwość artystyczną i być dumnym z faktu bliskości morza.
Chcąc przywrócić w mieszkańcach świadomość morskich tradycji oraz pokazanie dzieciom bogatego dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego związanego z postacią Neptuna oraz ceremoniałem chrztu morskiego ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci na wykonanie stroju związanego z tematyką morską. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie (z pomocą rodziców) stroju postaci związanej z legendami morskimi np. Syreny, Nimfy wodnej, Trytona, Diabła, Pirata, bądź związanego z wodną fauną i florą. Dzieci zaprezentują swoje stroje w barwnym Orszaku Neptuna podczas miejskiej imprezy pt. Neptunalia – 15 czerwca 2018 (piątek) o godz. 16:00 na międzyzdrojskiej promenadzie i w amfiteatrze.

Organizatorami konkursu jest Gmina Międzyzdroje, Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina”, Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach oraz Międzynarodowy Dom Kultury. Konkurs odbywa się w 2 wariantach: indywidualny i grupowy. W konkursie indywidualnym mogą brać udział dzieci z przedszkoli i szkół Gminy Międzyzdroje. Konkurs grupowy jest otwarty dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. W konkursie indywidualnym zostaną wręczone dyplomy i nagrody o łącznej wartości 1400 zł. Nagrodami w konkursie grupowym będą bony na lody / wejściówki do kina itp. Nagrodą grand prix dla najlepszego stroju/strojów będzie statuetka Neptuna wykonana przez Panią Krystynę Marzec.

Prezentacja uczestników w strojach i wyłonienie laureatów nastąpi w amfiteatrze 15 czerwca 2018. Nagrody w konkursie grupowym zostaną wręczone podczas Neptunaliów, nagrody w konkursie indywidualnym zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego w przedszkolu i szkołach Gminy Międzyzdroje. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie organizatorom podpisanej Karty zgłoszeniowej – zał. nr 1 do Regulaminu konkursu – dostępnej wraz z regulaminem na stronach internetowych organizatorów i w mediach lokalnych.

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” na projekt pt. „Orszak Neptuna” otrzymało dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z Programu Społecznik 2018 w kwocie 3.000,00 zł. Kwota zostanie wydana za zakup nagród w konkursie indywidualnym oraz na zakup strojów i rekwizytów dla dorosłych biorących udział w Neptunaliach.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Jest to świetna zabawa, okazja do lokalnej integracji, by pokazać turystom jak świetnie potrafimy promować nasze miasto i bogatą kulturę Pomorza Zachodniego.

1. http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/Karta-zgłoszenia-do-Konkursu-pt.-Orszak-Neptuna.pdf

2. http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/REGULAMIN-KONKURSU-PLASTYCZNEGO-Orszak-Neptuna.pdf

3. http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/Załącznik-nr-2-konkursu-klauzula-informacyjna-.pdf

Bibliotekarze