Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

1. Otwarcie połączonego posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Uwagi i poprawki radnych do protokołu z dnia 16.04.2019 r.

4. Spotkanie z przedstawicielem Celowego Związku R-XXI w Słajsinie w sprawie podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 
5. Analiza zadań realizowanych przez Związek Gminy Wyspy Wolin – koncepcja budowy wodociągowych magistral przesyłowych z Kodrąbka.


 
6. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
7. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
8. Zakończenie posiedzenia komisji Rady Miejskiej.