Sprzęt ratujący życie dla OSP Lubin

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie została wyposażona w nowy defibrylator firmy ZOLL. W ostatnich dniach nasza OSP zakupiła nowy defibrylator ZOLL 3. Zakup został sfinansowany z programu „Animator życia społecznego” oraz własnych środków pieniężnych OSP, zgromadzonych miedzy innymi ze sprzedaży kalendarzy.
Sprzęt ten w znacznym stopniu podwyższy naszą sprawność podczas zdarzeń medycznych. Jest to drugie takie urządzenie, które udało się nam zakupić. Wcześniejszy defibrylator firmy Philips zamierzamy zawiesić w specjalnej szafce na ścianie frontowej remizy, żeby był dostępny w każdej chwili dla naszych mieszkańców. W kolejnych miesiącach przeprowadzimy również szkolenia dla mieszkańców z obsługi defibrylatora, żeby każdy potrafił w razie potrzeby użyć tego sprzętu.