Ponowne spotkanie Rodziców, Nauczycieli i Rady Miejskiej, by wysłuchać koncepcji Dyrektor SP1 – Iwony Banachowicz dotyczącej organizacji zajęć szkolnych w nadchodzącym roku szkolnym.