Każdy może uratować życie z AED

Pod taki hasłem strażacy z OSP w Lubinie realizowali projekt finansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Program Społecznik w latach 2019-2021”. 

Założeniem projektu był zakup defibrylatora szkoleniowego oraz torby medycznej wraz
z wyposażeniem w celu przeprowadzenia pokazów związanych z udzielaniem pierwszej pomocy
i obsługą defibrylatora. AED szkoleniowe to urządzenie naśladujące pracę prawdziwych defibrylatorów. Są zbudowane dokładnie tak samo, a ich sposób działania nie różni się od prawdziwych urządzeń dostępnych w miejscach publicznych. Stanowią więc doskonałe narzędzie do nauki obsługi defibrylatora oraz pozwalają zapoznać się z jego pracą.

Szkoleniowe AED nie dostarczają wstrząsu, mogą być więc bezpiecznie wykorzystywane w ramach treningów udzielania pierwszej pomocy. Urządzenia posiadają wbudowane scenariusze, dzięki którym osoby trenujące ich obsługę mogą nauczyć się prawidłowego reagowania na zmnieniający się stan osoby poszkodowanej oraz w najlepszy sposób przeprowadzić akcję ratowniczą zanim na miejscu pojawi się personel medyczny. Defibrylatory szkoleniowe za pomocą komend głosowych przeprowadzają przez cały proces udzielania pierwszej pomocy oraz pozwalają nabrać pewności, że każdy z nas dzięki znajomości obsługi takiego urządzenia może uratować życie innej osobie. 

W ramach realizacji projektu strażacy z OSP w Lubinie przeprowadzili pokazy wśród Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Międzyzdrojach (11.11.2019 r.), Funkcjonariuszy Policji odbywających adaptację zawodową w Komisariacie Policji w Międyzdrojach (13.11.2019 r.), podczas I Halowego Turnieju Piłki Nożnej organizowanego przez Klub Fala Międzyzdroje, wśród Wychowanków Domu Dziecka w Lubinie (17.11.2019r.) oraz w Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (21.11.2019 r.)

W przeprowadzanych pokazach uczestniczyło wiele osób, zarówno dorosłych jak i dzieci. Najbardziej cieszy zaangażowanie młodszych uczestników pokazów, które zwiększało ich wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Program Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski

#PomorzeZachodnie, #społecznik, #ProgramSpołecznik, #KARR