Dziecięcy Dzień Tolerancji i Życzliwości: warsztaty w Wapnicy