Życie po życiu; co w gimnazjum?

Dopiero co na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia br. międzyzdrojscy radni podjęli uchwałę dotyczącą  przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 (dawnego gimnazjum) przenosząc od nowego roku zajęcia dydaktyczne placówki do budynku przy ul. Leśnej 17, a już w jednym z dawnych jej obiektów przy ul Kolejowej 33 budzi się nowe życie. Zgodnie z zapowiedzią przekazania budynku na cele społeczne znalazły tam swoje miejsce trzy organizacje oraz jeden z najważniejszych miejskich referatów.

    Teraz w  budynku przy ul Kolejowej 33 swoją siedzibę i wygodne miejsce na prowadzenie działalności znalazł  Nadmorski Uniwersytet Trzeciego Wieku pod wodzą prezesa Jerzego Neukampfa. Tam też funkcjonować będzie  Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Międzyzdrojach, kierowany przez prezes Różę Siemak. W końcu w obiekcie swoje stałe miejsce znalazła niezbędna w funkcjonowaniu miejscowej społeczności  Świetlica Środowiskowa „Iskierka” dla dzieci, prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. Dzięki temu obiekt, którego utrzymanie finansowe w kwocie 360 tys zł rocznie nadal spoczywa na barkach budżetu gminy zyskał nowe życie i  będzie tętnił działaniami prowadzonymi zarówno przez starsze jak i młodsze pokolenie międzyzdrojan.  

     Do budynku został również przeniesiony Referat Promocji i Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. To tam mogą trafiać teraz wszyscy ci którzy będą mieć do załatwienia wszelkie sprawy z jakże szerokiego zakresu działania tego referatu. A jego pracownicy zajmują się promocją gminy i współpracą zagraniczną, organizacją i współorganizacją imprez lokalnych, okolicznościowych, kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych, a także  realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu; dziedzictwa kulturalnego i ochrony zabytków. Referat swym działaniem obejmuje również  realizację zadań w zakresie turystyki i rekreacji, w tym projektów dotyczących koncepcji sieci tras rowerowych na terenie gminy Międzyzdroje oraz innych związanych z obsługą ruchu turystycznego i realizacją zadań w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Do tego dochodzą również zadania związane z oświatą i zdrowiem oraz sprawy społeczne i współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań własnych gminy.