Zrealizowano dwa projekty społeczne w sołectwach

0
1537

W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ,,Granty sołeckie 2021″ na terenie sołectwa Lubin oraz sołectwa Wapnica zostały zrealizowane dwa projekty. Projekt pod nazwą ,,Wspólne spotkanie przez grillowanie w sołectwie Lubin”, który miał na celu wyposażenie wyznaczonego placu do grillowania na Grodzisku w elementy małej architektury związanej z tą funkcją, w tym: ławo-stoły betonowe, grill oraz betonowy kosz do segregacji odpadów.

Drugi projekt pod nazwą ,,Witamy w sołectwie Wapnica” pozwolił na posadowienie witacza informacyjnego na wjeździe do sołectwa. Projekty zostały zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, jak i zaangażowaniu sołtysów Lubina oraz Wapnicy przy ich realizacji, za co bardzo dziękuję.