Zostań Strażakiem – nabór na wolne stanowiska

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim
ogłasza nabór do służby

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim

na stanowisko starszy ratownik kierowca

Przewidywana liczba osób do przyjęcia do służby: 3 osoby

Stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej

Stanowisko etatowe (docelowo): starszy ratownik – kierowca w służbie stałej

Rozkład czasu służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim (Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Kamieniu Pomorskim lub Posterunek PSP w Międzyzdrojach)

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia MSWiA z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 672). Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

Szczegóły naboru, całość ogłoszenia zostały opublikowane na stronie internetowej wraz ze wzorami wymaganych dokumentów

www.strazkamien.pl

W przypadku braku dostępu do Internetu dokumenty można pobrać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim w godzinach urzędowania.

Zakończenie przyjmowania dokumentów upływa w dniu 02 stycznia 2020 r. o godz. 15 30 Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela:

W dniach roboczych (poniedziałek – piątek) w godzinach urzędowania od 7 30 do 15 30

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych w KP PSP w Kamieniu Pomorskim, tel. 91 32 75 613