Zdalne nauczanie w SP 2 w Wapnicy

Obecna sytuacja związana z rozprzstrzenianiem się koronawirusa prowadzi do               dynamicznych zmian w życiu społecznym. Dotknęły one także polskie szkolnictwo. Lekcje zostały w szkołach zawieszone, póki co w terminie do 10 kwietnia. Początkowe próby prowadzenia zajęć dla uczniów przez internet od 25 marca przerodziły się w związku ze zmianą przepisów w obowiązek. Chcę zaprezentować jak ten nowy, zdalny sposób         nauczania podstawy programowej przebiega w Szkole Podstawowej nr 2                        im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy.

Nauczyciele już od pierwszych dni zamknięcia szkoły rozpoczęli pracę z uczniami metodą d-learningową przy pomocy technologii informatycznej. Kontakt z rodzicami i uczniami jest systematycznie utrzymywany z pomocą komputerów, laptopów, czy tabletów poprzez dziennik i pocztę elektroniczną. Dzieci, które nie posiadają własnego komputera w domu, mają możliwość wypożyczenia szkolnego sprzętu w postaci iPada (tabletu). Wymiana informacji tym nowym sposobem nauczania przebiega dość sprawnie mimo  problemów technicznych (np. z łączem internetowym w domu uczniów) 

      Dzieci i młodzież otrzymują materiały i instrukcje do samodzielnej pracy poprzez    Classroom, gdzie pracują w wirtualnych klasach (to jedno z narzędzi Google przeznaczone dla edukacji). Wszyscy uczniowie dość sprawnie rozwiązują zadania przekazywane przez nauczycieli, w formie kart pracy i instrukcji. Korzystają również w miarę potrzeb z platform edukacyjnych np. epodręczników, Nuadu, Matzoo, Mathedu, Gamezone.


      Od 23 marca, zarówno Rada Pedagogiczna SP 2 w Wapnicy, jak i uczniowie, rozpoczęli pracę w oparciu o kolejne narzędzie komunikacyjne- Google Meet. Odbywają się w ten sposób wideo-posiedzenia Rady Pedagogicznej, szkolenia dla nauczycieli oraz wideo-konsultacje uczniów z nauczycielami. Ustalony obecnie plan wideo-lekcji dla poszczególnych klas szkoły uwzględnia specyfikę zajęć, równomierne obciążenie materiałem do nauczenia i zapewnia bezpieczny dla uczniów czas pracy przy komputerze.

     Metoda Planu Daltońskiego, która stawia min. na samodzielność i odpowiedzialność dziecka oraz wcześniejsze wdrożenie urządzeń mobilnych (iPadów) w proces edukacji, bardzo ułatwiło uczniom i nauczycielom realizację nauki na odległość.

     Prezentując w kilku zdaniach ten nowy sposób zdalnego nauczania dziękuję w imieniu uczniów i nauczycieli Radzie Rodziców, która przeszło rok temu wsparła nasze starania w rozwoju technologi TIK. Pięć iPadów, które szkoła dostała od rodziców na swoje 70-te urodziny oraz wsparcie firmy Apple poprzez poznański Cortland, rozpoczęło małą rewolucję technologiczną w naszej placówce. Obecnie  w szkole mamy 40 takich urządzeń, czyli trzy mobilne pracownie. Podziękowania przede wszystkim należą się nauczycielom za ich wysiłek i zaangażowanie w realizację nowatorskich idei edukacyjnych. Bez ich odwagi         i kreatywności metoda Planu Daltońskiego oraz  iPady nigdy nie pojawiłyby się w Szkole w Wapnicy.

2 komentarze “Zdalne nauczanie w SP 2 w Wapnicy”
  1. Super szkoła. ?️?

  2. Brawo szkoła w Wapnicy. Szkoda , że sp1 nie działa tak samo 🙁