Zadymianie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Międzyzdroje

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach uprzejmie informuje, że na rok 2020 zaplanował zadymianie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Międzyzdroje. Celem tej akcji jest sprawdzenie stanu rur kanalizacyjnych oraz likwidacja zjawiska nielegalnego odprowadzenia wód roztopowych i opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Proces zrzutu wody roztopowej i opadowej do kanalizacji sanitarnej narusza art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437). Artykuł ten kategorycznie zabrania odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto zakaz  ten podyktowany jest istotnymi względami o charakterze powszechnym i obiektywnym, takimi jak: 

 • ekonomicznymi – zbędne przepompowywanie i oczyszczanie wód opadowych, które dodatkowo podnoszą koszty eksploatacji oczyszczalni; 
 • bezpieczeństwa – groźba zalania budynków fekaliami w przypadku wystąpienia ulewnych opadów deszczu; 
 • technologicznymi – przeciąża kanalizację sanitarną oraz oczyszczalnię dodatkowo zakłócając jej działanie;
 • ekologicznymi – niebezpieczeństwo wystąpienia skażenia środowiska w skutek wypłukania osadu czynnego z reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków.


Nie stosowanie się do art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z art. 28 ust. 4a ww. ustawy, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Zakład przeprowadza badanie kanalizacji sanitarnej przy pomocy specjalistycznego urządzenia potocznie nazywanego „zadymiarką”.  Urządzenie to wyposażone jest w karbowany wąż oraz pojemnik na specjalistyczny płyn do tworzenia dymu. Zadymiarka generuje biały dym, który jest całkowicie bezpieczny i nieszkodliwy dla otoczenia. Badanie przewodów rozpoczyna się od przyjazdu pracowników zakładu w określone miejsce, a następnie zabezpieczenia studni kanalizacyjnych umożliwiających dostęp do przewodów kanalizacji sanitarnej. Po zabezpieczeniu miejsc pracy rozstawiane jest urządzenie do zadymiania. Pracownicy uruchamiają zadymiarkę sprawdzając jej prawidłową pracę, a następnie wkładają koniec rury karbowanej do studni umożliwiając wypełnienie dymem kanałów sanitarnych. Na tym etapie zaczyna się obserwacja studni rewizyjnych, pośrednich, rynien oraz innych miejsc, w których możliwe jest pojawienie się dymu. W zależności od miejsca pojawienia się dymu możne to oznaczać między innymi : nieszczelność instalacji wewnętrznej, nieszczelność przyłącza lub nielegalne odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych. Jeżeli badanie wykaże jakieś nieprawidłowości ZWiK Sp. z o.o. podejmuje stosowne działania np. dokonuje napraw lub informuję właściciela nieruchomości o zaistniałej sytuacji.

fot. miedyzdroje.tv

ZWiK Sp. z o.o. pragnie podkreślić, że wyżej omówione badanie jest bezpieczne dla otoczenia oraz użytkowników kanalizacji sanitarnej i nie należy się go obawiać.  Proces kontroli przewodów sanitarnych będzie prowadzony przez Zakład systematycznie w grupach po kilka ulic miasta i gminy Międzyzdroje w ustalonym terminie. Prosimy mieszkańców i gości gminy Międzyzdroje o zrozumienie i wyrozumiałość w trakcie działań podjętych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach. 

9 komentarzy “Zadymianie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Międzyzdroje”
 1. Jak w czasie deszczu idę ul. Gryfa, to z murków oddzielających chodnik od posesji wypływają strugi wody. Sprytni właściciele odprowadzają wodę z rynien wprost na chodnik. Ukochani Strażnicy Miejscy i Drodzy Wodociągowcy: taniej i bez zadymiania wiadomo , kto tak robi!

 2. A co z posiadaczami nieruchomości, którzy odprowadzają wody opadowe na drogi gminne?

 3. A w Polszy to tylko karać! Co za popieprzony kraj i ustawodawstwo! @Iga: mam kopciucha bo na gaz mnie nie stać. Zafundujesz mi gaz na cały sezon?

 4. Panie Prezesie! proszę surowo karać!

 5. Mam nadzieje ze tym razem kary będą dla tych co nie stosują się do wytycznych ,jeszcze dobrze by było aby kopciuchy i ich właściciele pomyśleli ze innych trują .

 6. sąsiad się ucieszy. nie wiem dlaczego takie rzeczy nie są robione co roku. to nie sprawiedliwe, że jedni zgodnie dbają o standardy a drudzy. nawet po odbiorach budynku ludzie odprowadzają na lewo wody opadowe zamiast najwiecej gromadzić

 7. bardzo dobrze, wyłapać wszystkich nielegalnie podłączonych

 8. dobiorą się niektórym do d…. ,którzy nielegalnie spuszczają swoje ścieki ???