XII Sesja Rady Miasta

źródło VIDEO: Gmina Międzyzdroje, kanał YouTube UM Międzyzdroje https://www.youtube.com/channel/UCiugkhuDqJl3yhJEhmZmOUw

Porządek:   
1.  Otwarcie XII Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2.  Wnioski do porządku  obrad.
3.  Uwagi radnych do protokołu z dnia 27.06.2019 r.  
4.  Interpelacje i zapytania radnych.
5.  Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
6.  Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
7.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
8.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019.
9.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035.
10. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  na  wykonanie  projektu  budowlanego  zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/64/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków gminnej ewidencji zabytków.  
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej  (dz.  Nr  487/25  o  pow.  3.691  m2  i  dz.  Nr  487/26  o  pow.  2.100  m2  przy  ul. Nowomyśliwskiej).
13. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  połączenie  Spółek  poprzez  przejęcie  Spółki PROMENADA  Sp.  z o.o.  z siedzibą  w Międzyzdrojach  przez  Spółkę  Nowe  Centrum  Sp.  z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach.
14. Projekt  uchwały  w  sprawie  współpracy  partnerskiej  Gminy  Międzyzdroje  z  miastem  Skadovsk  – Ukraina i rejonem Żytkowiczskim, obwód Homelski – Republika Białoruś.
15. Projekt uchwały w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  16. Projekt  uchwały  w  sprawie  skargi  z  dnia  3.07.2019  r.  Pani  Eleonory  K.  na  działalność  Burmistrza
Międzyzdrojów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w tym sprawy sprzedaży podwórka wraz z zapleczem gospodarczym.
17. Projekt  uchwały  w  sprawie  skargi    z dnia  22.07.2019 r.  Pani  Anny  M.  na  działalność  Burmistrza Międzyzdrojów  w zakresie  niegospodarności  w wydatkowaniu  środków  publicznych  na  usługę prowadzenia audytu wewnętrznego.
18. Informacja  Przewodniczącego  Rady  w  zakresie  spraw  wniesionych  do  Rady  oraz  o  działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski komisji i radnych.
21. Wnioski i skargi mieszkańców.
22. Zakończenie obrad.

6 komentarzy “XII Sesja Rady Miasta”
  1. a czy czasami Pan Burmistrz nie obiecał, że sesje będą popołudniami???? puste obietnice bez pokrycia

  2. do tata,sam sobie odpowiedziałeś,że FRAJERZY przyjadą za rok.przymusu nie ma,sami się tam pchają

  3. A o cwaniakach , szajce oszustów w 3 kubki zapomnieli zgroza zapraszam frajerów na przyszły rok dawajcie się skubać wyjedziecie goli z Międzyzdrojów .

  4. Dostal zolta kartke i cicho siedzi.

  5. …widać znudzenie Pana sołtysa Wicka…co ja tutaj robię ….;)