XX Doroczna Konferencja Naukowa odbędzie się w Międzyzdrojach

Już w poniedziałek zawitają do Międzyzdrojów przedstawiciele prawa i administracji z całej Polski.  W dniach 20 – 22 maja 2019 roku, w hotelu Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje odbędzie się XX Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, pt.: „Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej”.

Organizatorami Konferencji są Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przedmiot obrad stanowić będzie problematyka wzorców i zasad działania współczesnej administracji publicznej, w szczególności wzorców europejskich i polskich.

Według organizatorów wyróżniona problematyka nabiera na nowo fundamentalnego znaczenia, a toczone w tym kontekście spory o kształt i cele działania administracji publicznej ulegają radykalnemu zaostrzeniu. Kolejnym blokiem dyskusji merytorycznej będą zagadnienia procedury administracyjnej oraz kontroli sądowej administracji.

Konferencja poświęcona jest pamięci współzałożyciela Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej prof. dra hab. Janusza Borkowskiego, sędziego Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, twórcy i kierownika Katedry Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa i postępowania administracyjnego w Polsce.

Konferencja adresowana jest zarówno do prawników-administratywistów i przedstawicieli szeroko rozumianej nauki o administracji, jak również do przedstawicieli praktyki stosowania prawa, w tym pracowników administracji publicznej.

Na podstawie materiałów otrzymanych od organizatora
Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
UM w Międzyzdrojach