XV Sesja Rady Miasta – na żywo

źródło VIDEO: Gmina Międzyzdroje, kanał YouTube UM Międzyzdroje https://www.youtube.com/channel/UCiugkhuDqJl3yhJEhmZmOUw

1. Otwarcie XV Sesji RM i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.
3. Uwagi radnych do protokołów z dnia 30.09.2019 i 22.10.2019 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
14. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy.
17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
18. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. przy ul. Garażowej).
19. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (cz.dz. przy ul. Promenada Gwiazd o pow. 80 m2)
20. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (tereny na plaży)
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/12, 13, 14 przy ul. Gryfa Pomorskiego)
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 234 o pow. 164 m2 przy ul. Światowida)
23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 153/26 o pow. 11 m2 przy ul. Turkusowej)
24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 59 o pow. 50 m2 przy ul. Orlej).
25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (cz.dz. nr 230/32 przy ul. Plac Neptuna)
26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko.
27. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
29. Wnioski komisji i radnych.
30. Wnioski i skargi mieszkańców
31. Zakończenie obrad

2 komentarze “XV Sesja Rady Miasta – na żywo”
 1. Obstawiam dwóch kandydatów A.C. albo K.G ..
  Zobaczymy jak będzie .
  Brawo za promowanie festiwalu .
  Na promocję miasta nie wolno żałować $$$$.
  Burmistrz dobrze powiedział każde $$$ wydane na promocję wracają .
  Coraz bardziej mi się podoba podejście radnych. Brawo.

 2. Czu to prawda że Pani Katarzyna wraca do gry?.