XLVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

Zawiadamiam Państwa, że zwołuję „na wniosek” XLVII Sesję Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, która odbędzie się 20 lipca 2018 o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Książąt Pomorskich 5.

Porządek:

1. Otwarcie XLVII Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje.
5. Projekt uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Międzyzdrojach imienia Ireny Szewińskiej.
6. Zakończenie obrad.

Sesja na wniosek Burmistrza Międzyzdrojów