X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach: transmisja na żywo

Porządek Sesji:

1.    Otwarcie X Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski do porządku  obrad.
3.    Uwagi radnych do protokołu z dnia 25.04.2019 r.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
7.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019.
8.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019.
9.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035.
10.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.    Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca.
12.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Międzyzdroje.
13.    Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
14.    Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
15.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach.
16.    Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa.
17.    Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zakładu Budżetowego – ZOŚ w zakresie wydatków na:
a) utrzymanie dróg – akcja zima rok 2018 i 2019 do czasu kontroli
b) dochody ze sprzedaży usług
18.    Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20.    Wnioski komisji i radnych.
21.    Wnioski i skargi mieszkańców.
22.    Zakończenie obrad.

4 komentarze “X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach: transmisja na żywo”
  1. I podziel to przez 12 miesięcy i wyjdzie średnia miesięcznie !

  2. Anonimie z 21 06 2019 z godz 17.12:37.jak to dobrze że jesteś nie anonimowy i odważny i tak świetnie tłumaczysz. Cieszę się że uchwałą o podwyżce za odpady została zakwestionowana przez wyższe instancje. Ten bubel nie powinien być w ogóle przegłosowany. A firma wywozowa nadal robi co chce. Wczoraj był dzień wywozu papieru i nie wywieźli.

  3. Arytmetyka dla niektórych to jednak trudna dziezina matematyki.Na paluszkach jednej ręki można policzyć.

  4. Anonimie Rada nie daje się zastraszyć , burmistrz nie tupie nóżką tylko tłumaczy ,a ty co sobą reprezentujesz tupanie nóżkami i tchórzostwo