Wyjątkowe wspomaganie międzyzdrojskiego sportu

W tych trudnych finansowo czasach środki  zaplanowane w budżecie gminy Międzyzdroje na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2020 rok stanowią łącznie kwotę 1.534 120,56 zł. To pokaźna kwota biorąc pod uwagę wielkość gminy i zasób jej budżetu.

        Przeznaczenie tak dużej kwoty na kulturę fizyczną i sport świadczy o szczególnej dbałości władz samorządowych o tę dziedzinę jakże ważną z wielu względów dla mieszkańców. To także rodzaj przemyślanej inwestycji  w zdrowie i kondycję młodego pokolenia. Warte podkreślenia jest i to, że na tle różnych okolicznych. bliższych i dalszych samorządów, proporcjonalna skala wspomagania z budżetu międzyzdrojskiej gminy kultury fizycznej i sportu wyraźnie się wyróżnia.  

          A na co zostaną wydatkowane środki budżetowe w tej sferze? Dotacje celowe na realizację zadań publicznych przekazane dla organizacji pozarządowych to 513  000,00 zł. Na zlecenie realizacji zadań publicznych – zakup usług pozostałych – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przeznacza się kwotę  204  500,00 zł. Nie zaplanowano w tym wydatków na organizację np. Gali Boksu, MMA, Summer Kite Surfing. Na stypendia sportowe wraz z pochodnymi wydatkuje się   61  300,00 zł, a na nagrody za osiągnięcia w sporcie 16  000,00 zł. Promocja przez sport (umowy z zawodniczkami I ligi tenisa stołowego kobiet ) obejmuje kwotę 72  000,00 zł. 

       Kultura fizyczna i sport to także konieczność  utrzymania obiektów sportowych. I tak  dotacja przedmiotowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na utrzymanie stadionu miejskiego wyniesie 250  000,00 zł, a na koszty utrzymania Hali sportowej im. A. Grubby przy SP 1 w Międzyzdrojach  przewidziano 305  050,00 zł. Z kolei koszty utrzymania boiska Orlik przy SP 1 w Międzyzdrojach przy SP 1 to kwota  45  400,00 zł, a koszty utrzymania boiska Orlik przy SP 2 w Wapnicy –  66.870,00 zł.