Wspólne posiedzenie komisji przed V Sesją Rady Miejskiej

Przekaz na żywo 7 lutego od godz. 12.00 (transmisja zostanie dodana).

1. Otwarcie połączonego posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
4. Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 230/32 o pow. 12 m2 przy ul. Plac Neptuna)
5. Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 591/4 o pow. 15 m2 przy ul. Kolejowej)
6. Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej)
7. Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 74/3 o pow. 1 530,30 m2, 72/1 o pow. 22 m2, 255/1 o pow. 74 m2 przy ul. Boh. Warszawy)
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 60/3 przy ul. Boh. Warszawy)
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 35,67 m2)
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 50,55 m2)
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 113/2 o pow. 12 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego)
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 256 o pow. 12 m2 i 8 m2 przy ul. Boh. Warszawy)
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 248 o pow. 46,5 m2 i dz. Nr 250 o pow. 1 m2 w Wapnicy).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 255/1 o pow. 29 m2 i dz. Nr 74/3 o pow. 75 m2 przy ul. Boh. Warszawy)
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz. Nr 344 o pow. 871 m2 przy ul. Zwycięstwa)
17. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
18. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.
19. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lat 2019-2023 r.
20. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy.
21. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo.
23. Oświadczenie w sprawie zgody Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na ustanowienie zastawu rejestrowego wyrażonej w uchwale nr XLIII/460/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r.
24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na 2019 rok.
25. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej na 2019 rok.
26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok.
27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej na 2019 rok.
28. Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Gmin Międzyzdroje oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu Gminy.
29. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje.
30. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.
31. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji
32. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
33. Zakończenie posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

52 komentarze “Wspólne posiedzenie komisji przed V Sesją Rady Miejskiej”
 1. Na bip Mje dostępne wyniki głosowania. Brawo nowa energio za przyjęcie wyższych diet!!!

  • NOWA Energia daj sobie .
   Mając takie przewodniczacego mówiącym o uchwale czy on ma POJĘCIE dodają na koniec swojej niby mądrej decyzji cyt „itd itd” …
   A juz życzenia na Waletego to już lekka przesada ……

 2. Słyszałem, że Pani radna Ewelina mówiła o punktach za szczepienie i słusznie. Dziś nawet mówi się o wprowadzeniu do ustawy.

 3. Gorzkie żale?

 4. Zachowanie przewodniczacego jego buta i arogancja raczej wam nowej energia szkodzi cyt ..po co wam było to glosowanie??
  Oraz zdał relację Burmistrzowi po wizytacji w szkole to już przeprost formy nad treścią.
  „CZŁOWIEKU ” TY SIĘ OPANUJ BO FARBY BRAKNIE NA FARBOWANIE SWEGO EGO.
  MY PAMIĘTAMY JAK TO SIE BYLO KOMENDANT SM.

  • o zachowaniu przewodniczącego RM – jego arogancji i innych aspektach już całe miasto huczy. chyba nie potrafi zaadoptować się do nowej roli.

 5. Dieta radnego to rekompensata za utracony zarobek to dla mnie zrozumiałe gdy dotyczy osób pracujących czyli czynnych zawodowo. Natomiast osobom będącym na emeryturze? Przecież te osoby nie tracą wynagrodzenia z tego powodu że nie ma ich w pracy bo są na sesji

 6. Jestem zdumiona ze nieskorzy są ci co tak ujadają nad dietami ja uważam by zabrać diety posłom senatorom bo tak samo są wybierani przez społeczeństwo jest takie powiedzenie ze w tych czasach nawet ksiądz się za darmo nie modli

 7. Janusz i Grażyna

  Uchwała o wykup Użytkowania Wieczystego !

  Jaką bonifikatę zaproponuje/uchwali Rada Miasta ?
  60 %, a może 98 % ?

 8. Co z tom Uchwałą o wieczystym?

 9. oj niektórzy, po co Wam to było do tej rady się pchać…

 10. Skoro tak to zawsze można z diet zrezygnować nic nie stoi na przeszkodzie .To żadna trudność!

 11. Obesrwatorze zmień taktykę rozumowania, bo o ile mię pamięć nie myli Panie zrezygnowały ze „stolkow” i nie znizaly się do poziomu twoich rozważań. Naukę matematyki należy rozpoczac od podstawowych jej elementów. To żadna trudność!

 12. obserwator

  Czytając stwierdzam ze wiele osób piszących żyje jeszcze w czasach przeszłych to ustawodawca określił diety dla Radnych to rekompensata za prace radnego i poniesione koszty a kto pragnie przekazać pieniądze na cele dobroczynne ma takie prawo.Społecznie to pracowało się w PRL widocznie Panie pragną zabłysnąć w oczach wyborców a w rzeczywistości chodzi im o kase .

  • Tu się z tobą w jednym zgodzę rekompensata za pracę czyli utracony dochód. Wysil się i wymien osoby, które zaliczyć do czynnych zawodowo? Oczywiście że praca radnego to praca społeczna a jak ktoś się na taką nie godzi i uważa, że należy mu się wynagrodzenie to pomylił rolę. Może zrezygnować, a na jego miejsce znajdą się napewno chętni.

   • Skąd ty ta wiedzę bierzesz 22;45. Własne dyrdymały i wpaja ludziom że tak podobno ma być bo jednemu tak sie przysnilo.

 13. A ja Cezarze mieszkam w okręgu 9 i na pewno zagłosuję na Pana Adama. Jestem przekonany, że osoba ta wniesie dużo konkretów i wiele merytorycznej dyskusji do pracy Rady Miejskiej. Nie przekonała mnie Pani radna, która biegała po naszych domach namawiając na „nową energię” w osobie starego radnego, któremu nie udalo się w swoim okręgu. Ten młody człowiek nawet sam się nie pokazał. 🙁
  Cezarze z całej Twojej tresci wnioskuje, że tak po ludzku zazdrościsz Panu Celińskiemu. Mniej jadu, więcej optymizmu, to też może do czegoś dojdziesz w życiu.
  Panu Panie Celiński i sobie, oraz mieszkańcom okręgu nr 9 życzę aby wygrał Pan te wybory i został naszym Radnym.
  Wierzę w to a nawet jestem o tym głęboko przekonany, że ludzi o takich poglądach jak ja jest znacznie więcej o czym przekona się Pan i Cezar w niedzielę.

 14. Dobry wieczór,
  Dowiedziałem się, że Pan Adam C. startuje w wyborach uzupełniających.
  Ta informacja jest oburzająca, irytująca, i myślałem ze nieprawdziwa.
  Musze się odnieść publicznie do Tematu.
  Wizerunek tego człowieka jest delikatnie mówiąc podejrzany.
  Dlaczego jego pensja urosła za czasów Leszka D. znacząco wysoko prawie około 100 procent w ciągu 5 lat?
  Około 180 tyś zł rocznie? zobacz w BIP MIĘDZYZDROJE
  Nigdy nie było jego w pracy, jak miałem interes w ZOSIU.
  Dlaczego Pan startuje?
  Co miały przynieść dziwne spotkania i afiszowanie sie z byłym Burmistrzem miasta Leszkiem D. i Janem M., przed wyborami?
  Dlaczego Pan ma takie Bogate oświadczenie majątkowe które, z roku na rok rośnie jak grzyby po deszczu?
  Nazywają Pana Biznesmenem. Co z Afera CBA?
  Nie wyjaśnił Pan!!! Nie odniósł sie publicznie. Udaje, ze nie było tematu. Odchodzi z Zosiu. Dobra gatka i pokazywanie się w leginsach nie uczyni z Pana godnego zaufania człowieka, polityka, radnego. Co z powiązaniami z Wolinem? Układ się skończył, efektywne zmiany powstały?. 😉
  Czy my mieszkańcy chcemy takiego człowieka? Nie startuje Pan z mojego okręgu, ale szczerze powiem z kim nie rozmawiałem z okręgu numer 9, nikt Pana nie popiera, ludzie potrzebują przejrzystości, szczerości, i oddania, pracowitości. Wiemy że jest Pan pupilem Leszka D. i Magdy, bronił Pana oficjalnie po jakimś piśmie z CBA które podobno wyszło z urzędu, jaki to Pan nie jest wspaniały i czysty jak łza 😉 , było to bardzo dziwne i podejrzane. Dalej jest!!!

  Cała sytuacja mnie oburza!!!
  Trochę Pokory Panie Adamie i więcej szacunku dla ludzi a mniej bajerowania które nic nie przynosi!!!!
  Szanujmy Międzyzdroje

  • Proszę uwierzyć że są osoby z okręgu 9,które będą głosować na Pana Adama!!!!?

  • Profesjonalista

   Musze się odnieść publicznie do Tematu – CO TAKIEGO LUB KTO TAKI ZMUSZA PANA DO ODNIESIENIA SIĘ DO TEMATU?
   Wizerunek tego człowieka jest delikatnie mówiąc podejrzany.
   WG. JAKIEGO KRYTERIUM I CZYJEJ OCENY?
   Dlaczego jego pensja urosła za czasów Leszka D. znacząco wysoko prawie około 100 procent w ciągu 5 lat?
   POMIDOR! ROK 2014 – 114TYS BRUTTO ROK 2018 168TYS BRUTTO. WZROST O 47% A W STOSUNKU DO ŚREDNIEJ KRAJOWEJ W TYM OKRESIE (4017->4886 21%) TO WZROST WYNAGRODZENIA WYNIÓSŁ 26%
   Około 180 tyś zł rocznie? zobacz w BIP MIĘDZYZDROJE – 168TYS
   Nigdy nie było jego w pracy, jak miałem interes w ZOSIU – BEZ KOMENTARZA:) CESARZ MIAŁ INTERES SŁUGA MIAŁ CZEKAĆ.
   Dlaczego Pan startuje? PEWNIE DLATEGO ŻE ZNA WYJĄTKOWO DOBRZE WSZYSTKIE OBSZARY FUNKCJONOWANIA MIASTA, JEST NIEZALEŻNY, DYSPONUJE CZASEM I MA NAJWIĘKSZE DOŚWIADCZENIE Z KANDYDUJĄCYCH. ZAWSZE MOŻNA ZADZWONIĆ I SPYTAĆ:)
   Co miały przynieść dziwne spotkania i afiszowanie sie z byłym Burmistrzem miasta Leszkiem D. i Janem M., przed wyborami? BEZ KOMENTARZA. FAKT – KIEROWNIK JEDNOSTKI NIE POWINIEN SPOTKAĆ SIĘ Z PRZEŁOŻONYM:)
   Dlaczego Pan ma takie Bogate oświadczenie majątkowe które, z roku na rok rośnie jak grzyby po deszczu? BO NIE JEST „OFIARĄ LOSU”:) TO CHYBA NAJWIĘKSZA ZALETA DLA KANDYDATA NA RADNEGO! MOŻE LEPIEJ WYBIERAĆ BEZROBOTNYCH, NA DOROBKU LUB EMERYTÓW???
   Nazywają Pana Biznesmenem. BIZNESMENEM SIĘ BYWA LUB JEST.
   Co z Afera CBA? Nie wyjaśnił Pan!!! Nie odniósł sie publicznie. Udaje, ze nie było tematu.
   KOMU MIAŁ WYJAŚNIAĆ? KTO PYTAŁ? CZY CHODŹ RAZ UCHYLAŁ SIĘ OD ODPOWIEDZI? ZAINTERESOWANI WIEDZĄ ŻE BYŁ TO DONOS Z URZĘDU A TEMAT DOTYCZYŁ BRAKÓW W KRS KLUBU SPORTOWEGO I WYNIKAJĄCYCH Z NIEGO USTAWOWYCH KONSEKWENCJI. SPRAWA ZOSTAŁA WYJAŚNIONA. NIE DOTYCZYŁA W ŻADNYM ASPEKCIE TEMATÓW ZAWODOWYCH KIEROWNIKA. POLITYCZNI PRZECIWNICY WYSZLI NA PRZYSŁOWIOWYCH „DURNI” A WIELU TAK JAK I PAN PODCHWYCIŁO TEMAT.
   Odchodzi z Zosiu.
   TO DOBRA PRAKTYKA PO ZMIANIE SZEFA NA REPREZENTANTA PRZECIWNEGO OBOZU. ŚWIADCZY O DOJRZAŁOŚCI POLITYCZNEJ. NORMĄ BYŁOBY ODDANIE SIĘ DO DYSPOZYCJI PANA BURMISTRZA WSZYSTKICH PREZESÓW, DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW.
   Dobra gatka i pokazywanie się w leginsach nie uczyni z Pana godnego zaufania człowieka, polityka, radnego.
   GWARANTUJĘ PANU JAKO OSOBA KTÓRA ZNA PANA ADAMA OD 20 LAT, ŻE TO GODNY ZAUFANIA CZŁOWIEK I WSPANIAŁY RODZIC. A LEGINSY – NIE WIEM Z CZYM SIĘ PANU KOJARZĄ:)?
   Co z powiązaniami z Wolinem? Układ się skończył, efektywne zmiany powstały?. ?
   CO UWAŻA PAN ZA POWIĄZANIA? JA MAM OK 100 ZNAJOMYCH W MIĘDZYZDROJACH, WOLINIE, KAMIENIU I DZIWNOWIE
   Czy my mieszkańcy chcemy takiego człowieka? MY CZY JA? ZA KOGO SIĘ PAN UWAŻA WYKORZYSTUJĄC NARRACJĘ „MY”
   Nie startuje Pan z mojego okręgu, ale szczerze powiem z kim nie rozmawiałem z okręgu numer 9, nikt Pana nie popiera, ludzie potrzebują przejrzystości, szczerości, i oddania, pracowitości.
   I WSZYSTKIE TE CECHY POSIADA PAN ADAM – CIESZĘ SIĘ ŻE TU JESTEŚMY ZGODNI. GWARANTUJĘ PANU ŻE WYNIK PANA ZASKOCZY.
   Wiemy że jest Pan pupilem Leszka D. i Magdy, bronił Pana oficjalnie po jakimś piśmie z CBA które podobno wyszło z urzędu, jaki to Pan nie jest wspaniały i czysty jak łza ? , było to bardzo dziwne i podejrzane. Dalej jest!!!
   KOMENTARZ WYŻEJ.
   Cała sytuacja mnie oburza!!! JAKA SYTUACJA? TAKIE MA PAN PRAWO W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE.
   Trochę Pokory Panie Adamie i więcej szacunku dla ludzi a mniej bajerowania które nic nie przynosi!!!!
   POLECAM POROZMAWIAĆ Z MIESZKAŃCAMI KTÓRZY PRZEZ LATA MOGLI LICZYĆ NA POMOC I WSPARCIE PANA ADAMA.
   Szanujmy Międzyzdroje – SZANUJMY MIĘDZYZDROJE I SZANUJMY LUDZI. OCENIA SIĘ DZIAŁANIA, DECYZJE I ICH EFEKTY. NIGDY LUDZI. ŻYCZĘ PANU ABY NIGDY NIKT NIE OCENIAŁ PANA I PANA BLISKICH. TO NAJGORSZA Z CECH KTÓRA WYPŁYWA Z LUDZI Z NAJGORSZYMI INTENCJAMI I KTÓRA W HISTORII ŚWIATA CECHOWAŁA NAJGORSZYCH.

 15. Matematyka to królowa nauk.
  Skoro były radny przewodniczący komisji budżetowej w oświadczeniu majątkowym wskazuję kwotę diety za rok 2018 – 10.342,07 / prawdopodobnie obecny na wszystkich komisjach i sesjach/ to proponowana kwota obecnych przewodniczacego komisji budzetowej w formie ryczałtu wyniesie 1000×12 mcy =12.000tys.??????

 16. Panie Grzesiu o jakie uwagi pana Mazura panu chodzi ,czy o ten internet?

 17. Jak nie mają czasu to niech zrzekną się mandatów ,po co ten cyrk .

 18. P.Kasiu do którego Domu Dziecka odda pani dietę?

  • Mieszkaniec

   Zapytaj przewodniczącego w końcu radnych to on reprezentuje, gdzie przekaże w końcu to praca społeczna i nie miał sprzeciwu żeby ją wykonywać?

  • strzelam, że do żadnego

 19. Mieszkaniusiek

  Jak słyszę z ust radnej „pieniążki” to mnie krew zalewa. Jakie „pieniążki”? Pozdrawiam serdeczniusio.

 20. Na tablety stać a na porządną wyszukiwarkę na BIP nie. Od zawsze są problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek uchwały na bipie gdy nie zna się jej konkretnego numeru, a trudno przewidzieć kiedy i jaka uchwałą będzie komuś potrzebna. Utrudniając taki dostęp zmusza się do przychodzenia do urzędu i angarzowanie urzędników. Marnowanie czasu urzędników i swojego. Gdyby nasi urzędnicy mieli wyszukiwać w takiej jak na naszym BIP ie wyszukiwarce aktów prawnych na stronach rządowych to dopiero by zrozumieli. Poprzedni burmistrz tym się nie przejmował a i w obecnym tej nowej energii w tym temacie też nie widzę

 21. Pani Kingo słuchać trzeba ze zrozumieniem ,to nie „nowa energia „robi problem tylko co niektórych radnych nie stać na wydrukowanie kilku kartek ,czy mają swój prywatny internet ale diety biorą .

  • Specjalnie przesuchalem przekaz i wyraźnie słychać ich stać tylko nie mają czasu na dodatkowe szukanie punktu pewnie w porach wieczorowych jak słychać, bo pracują zawodowo i do do późnych godzin, więc na logikę wszystko już jest zamknięte. Nowa energia miała być otwarta na wszystkich tak głosił ich hasła wyborcze. Oglądając film mam wątpliwości jest jak słychać otwarta ale dla części radnych.

 22. Panie Rafale Z zgadzam się w 100%
  1..Nowa energia działa podnosi sobie diety, a z paroma kartkami robi problem!
  2.Wstyd,zeby musiała być tworzona uchwała, bo nie można się porozumieć tak działa jak słychać na filmie nowa energia?
  3.Na tej komisji widać udział – pracę tylko kilku osób, a reszta z niczym nie problemów, że wszystkim się zgadza?A nie przeoczyłem wydruki najistotniejszy punkt programu. Nawet Pan Sutyla i Weglorz przemówił. To zdaje się przerabialismy my mieszkańcy w tamtej kadencji, a teraz zdziwienie, że mamy jajka niespodzianki?
  4.Panie Samolyk jaki z Pana ekolog skoro sam Pan wydał kilkadziesiąt sztuk zapisanych przez drukarnie kartek? Czy Pan nadaje już w tej samej tonacji?Zadziwia mnie Pan.

  • Pani Kingo, nie zgadzam się z panią w 100%. Dowalanie się do tego, że ktoś wydał książkę jest tak niskich lotów, że aż wstyd takich argumentów używać. Zadziwia mnie pani, pani Kingo. Wstyd.

   • Tej pani chodzi o książkę wydaną przez Stowarzyszenie Rodzina? W ramach ekologii mamy przestać czytać? To jest zupełne wypaczenie, ciekawi mnie ile ta pani bierze woreczkow foliowych w sklepie gdy kupuje jedzenie, czy korzysta z kubkow jednorazowych itp.

   • Nikt nie ma zarzutów co do opracowania samej książki,ale w dobie dzisiejszego wieku preferowana to forma elektroniczna.W końcu technika idzie do przodu. A jeszcze dochodzi ekologia.

   • 1) To jest „dowalanie” za dezorganizowanie działań radnych pod kabaretowym pretekstem walki o ekologię. Jak widać szanowny radny walczy wybiórczo w sprawie ekologii. Samo wydanie książki nie ma nic do rzeczy i jest odwracaniem kota ogonem… Dosyć żałosne w zasadzie… Anonimie

    2) Praca w oparciu o dokumenty stanowi podstawę działania/pracy każdego radnego. Wszelkie działania utrudniające sprawowanie swojej funkcji jakby nie było z woli mieszkańców a nie urzędników jest sprzeczne z interesem mieszkańców! I całe szczęście, że kamera NMM tam była i wszystko jest nagrane. Kuriozum całej sytuacji i brak argumentacji jest groteskowy. Równie dobrze można by urzędnikom kazać płacić za ksero urzędniczych wewnętrznych dokumentów???

    3) Zabawne że w całej tej dyskusji mający pretensje do Czyżowej o to czy o tamto NIC nie wspominają o zwiększeniu diet?!? Skąd te milczenie? 🙂 Co się stało? 😀 Gdzie Wasza „energia” 😛

 23. Nie ma co dyskutować nad oczyszczalnią tylko ją robić .Panie i panowie radni bijecie niepotrzebnie wodę.

 24. Dlaczego nikt nie zwróci uwagi pani Czyż , że przerywanie wypowiedzi innym radnym jest bardzo niegrzeczne .

  • Zgadzam się, nie powinno być przyzwolenia na takie zachowanie. To zwykły brak kultury.

 25. U pani Czyż poglądy zmieniają się od punktu siedzenia.

 26. Śmiechu warte, najpierw radni mówią że diety są im potrzebne do wykonywania swoich funkcji a za chwilę że nie stać ich na internet czy wydrukowanie materiałów .

 27. To sie musze zgodzic kto byl w urzędzie wie ze p Sylwia ma sporo pracy i faktem jest tez ze w ogole fajna taka

  • Wstyd, że niektórzy radni dyskutują nad blachostka, a nie skupiają się na tematach ważnych i nie zabierają w nich głosu!Jako wolny słuchacz uważam, że to żaden problem z wydrukiem, a wystarczy się wewnętrznie dogadać o czym mówi sam Burmistrz. Przecież z przekazów było słychać, że praca w aplikacjach miała przebiegać tak sprawnie, ułatwić pracę, a tu widać pracownik zawalony jeszcze bardziej?Rozmawiałem z radnymi o pracy na tabletach i wiem, że nie jest tak jak być powinno jest to etap dopracowania ich funkcjonalności. Pan przewodniczący przecież jest ok 8h w urzędzie to nie wspomaga przy pracach? Panie Przewodniczący zapomina Pan, że jest radnym wszystkich radnych, bo słuchając nagrania sesji i teraz z komisji mam wrażenie,ze tak nie jest. Uważam, że słuszne są uwagi Pana J. Mazura.

  • fajniutka ; )

 28. NIEDOWIARY

  Panie Radny Mazurze, Pani Randa Czyż, oglądam i nie wierzę w to co słyszę! Naprawdę? No kurcze naprawdę: Dostałem od urzędu tablet ale nie dostałem Internetu? Naprawdę?! I by pół godziny na ten temat nadawać? Wstyd!

  • 1) Możliwość wydrukowania dokumentacji w urzędzie należy się jak psu buda!!!
   – bo niektórzy preferują wersję papierową
   – bo to kosztuje!
   – bo ludzie pracują i nie mają zawsze możliwości wydrukowania w bibliotece lub gdzieś indziej

   Radni, którzy mieli z tym problem… jakoś NIE MIELI PROBLEMU Z PODNIESIENIEM SOBIE DIET!!!

   2) A co do argumentu „ekologicznego” Pana Samołyka… Panie Mariuszu… przecież książka „Wspominamy razem” również mogła być wydana w formie elektronicznej! Czemu nie została wydana wyłącznie w formie elektronicznej???

  • Wszystko im się należy! Tak im się wydaje, a dyskutować nie potrafią, a co dopiero siebie słuchać! Dasz palec , to chcą całą rękę!

   • Realia a nie takie teksty. Wole dziewczyne z ręką niż tylko z palcem.

 29. I można zobaczyć jak naprawdę pracuje nasza rada. Bardzo dobrze, z tego co widzę sporo ważnych tematów na być jeszcze poruszonych.