Wsparcie dla lokalnych działań

Organizacje pozarządowe z dofinansowaniem na działalność środowiskową, 

Dzisiaj zostało podpisanych 11 umów o realizację zadań publicznych w Gminie Miedzyzdroje. 

Działalność trzeciego sektora w Gminie Miedzyzdroje jest bardzo ważnym i nieodzownym elementem życia wielu mieszkańców. Jest to obszar, który trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać. Dlatego też każdego roku w budżecie gminy zabezpieczane są środki finansowe na działalność środowiskową na rzecz mieszkańców naszej gminy. W 2022 r. z budżetu gminy do organizacji pozarządowych trafi rekordowa kwota – 907 304,00 zł, w tym – 551 086,00 zł  do 8 klubów sportowych. 

To nie wszystko. Kluby sportowe mogą nieopłatnie korzystać z infrastruktury sportowej min. na stadionie miejskim, hali sportowej im. A. Grubby, czy Sali gimnastycznej przy ul. Kolejowej 29. W budżecie zabezpieczone są też środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł na stypendia sportowe. Już od stycznia br. 7 zawodników, którzy osiągnęli w 2021 r. wysokie wyniki sportowe otrzymają pierwszą wypłatę stypendium. 

Na rozwój wspólnot i społeczności lokalnej i propagowanie polskości  to kwota dotacji w wysokości – 37 621,00 zł. Gmina też zapewnia dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach (102 000,00 zł). Nie zapominamy o naszych Seniorach zrzeszonych w Klubie Seniora i Nadmorskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, to do nich na działalność środowiskową trafi łącznie 216 597,00 zł.

Dodatkowo na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy gmina otrzymuje środki finansowe bezpośrednio z budżetu państwa  i na ten rok została zaplanowana kwota – 481 314,00 zł. 

Mimo ograniczeń, zakazów i nakazów, życia na dystans i zdalnie nasze organizacje działają bardzo sprawnie, o czym świadczą publikowane informacje, relacje z wydarzeń i licznie oblegana Hala sportowa przy SP 1.  Wspólnych sukcesów jest więcej, a kolejne przed nami.

Życzymy Wszystkim wytrwałości i realizacji wszystkich założeń i planów w 2022 r.  

2 komentarze “Wsparcie dla lokalnych działań”
  1. Marek z Wicka

    Wszystkie maski zostały założone na zdjęcie tytułowe. Czy wszyscy uczestnicy zostali przetestowani? Skandaliczne zachowanie „potencjalnych” ważnych osób

  2. wprawdzie nie jest to wpis na temat tego artykułu ale nie mogę się oprzeć żeby nie napisać o zarezerwowanie pewnej kwoty przeznaczonej na pomalowanie piasku na tym co kiedyś było plażą a teraz jest prawie czarnoziemem do uprawy różnych roślin albo odpadami różnych bobków