Zabezpieczono bagaże pozostawione na ul. Niepodległości przy hotelu Bravo.

Do odbioru w budynku Straży Miejskiej, ul. Książąt Pomorskich 5

Straż Miejska