Wakacje z Wikipedią – konkurs fotograficzny

1 sierpnia wystartowała kolejna, trzecia edycja konkursu fotograficznego Wakacje z Wikipedią (w skrócie Wikiwakacje).

Jego celem jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących materialne i przyrodnicze dziedzictwo Polski. Zdjęcia zabytków, sztuki, natury ożywionej i nieożywionej wzbogacą zbiory Wikimedia Commons, będącego repozytorium zasobów multimedialnych Wikipedii.

Dzięki wcześniejszym edycjom konkursu, a także konkursów Wiki Lubi Zabytki i Wiki Lubi Przyrodę udało się pozyskać ponad 100 000 zdjęć na wolnej licencji. Pomimo takiego bogactwa fotografii  jest jeszcze wiele artykułów, które nie posiadają odpowiednich ilustracji.

W konkursie brać mogą udział zdjęcia:

– przedstawiające obiekty wpisane do rejestru zabytków, w tym budynki oraz parki
– przedstawiające obszary chronione przyrodniczo (w tym parki narodowe oraz rezerwaty przyrody) oraz pomniki przyrody
– dzieła sztuki wystawione na stałe w publicznych miejscach oraz obiekty małej architektury o walorze historycznym starszych niż 50 lat.

Zdjęcia muszą być udostępnione na wolnych licencjach. Dzięki temu będą mogły być swobodnie wykorzystywane do zilustrowania haseł we wszystkich wersjach językowych Wikipedii, ale również do celów edukacyjnych lub promocyjnych. Fotografie można zgłosić do konkursu na stronie wikiwakacje.pl.

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody w postaci  m.in. voucherów do sklepów fotograficznych.

Najlepsze zdjęcia wybierze jury złożone z  fotografów oraz edytorów Wikipedii z Polski i zagranicy. W regulaminie przewidziano trzy nagrody w kategorii ogólnej, dodatkowo przyznane zostaną nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych:  „zabytki i obszary zabytkowe”, „obiekty i obszary przyrodnicze” oraz „publicznie wystawiona sztuka”.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, a partnerem Narodowy Instytut Dziedzictwa, który opiekuje się serwisem zabytek.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada bieżącego roku.

Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej: http://wikiwakacje.pl/, a regulamin konkursu pod adresem: pl.wikimedia.org/wiki/Wakacje_z_Wikipedią.

Konkurs potrwa do 30 września.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska to organizacja pożytku publicznego, której celem jest wspieranie i promowanie projektów Wikimedia Foundation oraz skupionej wokół nich społeczności. Najpopularniejszym projektem wspieranym przez Stowarzyszenie jest polskojęzyczna Wikipedia, wolna encyklopedia internetowa, licząca ponad 1,2 miliona haseł.

Licencja
Tekst dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

fot. Czytelniczka- WPN
tekst: Agnieszka M.