Wakacje tuż, tuż… półkolonie w Międzyzdrojach

Zbliżają się wakacje… Co prawda w tym roku zostały one poprzedzone innym rodzajem zajęć szkolnych niż zazwyczaj, bo zamiast oczekiwać ostatniego dzwonka na lekcjach w szkole, uczyliśmy się zdalnie… I już bardzo zatęskniliśmy za szkołą, a tu, proszę, WAKACJE☺Spędźmy je miło, radośnie i mądrze.

A 1 września wróćmy do szkoły i z nową energią usiądźmy w szkolnej ławce, za którą – o dziwo! – uczniowie już bardzo tęsknią. Nauczyciele też czekają w utęsknieniem na to spotkanie.

Rodzice zapewne też troszkę bardziej polubili tradycyjną szkołę i chętnie zamienią nauczanie na odległość na konwencjonalne lekcje przy ul. Leśnej☺

Dla uczniów czas wakacji będzie wypoczynkiem i „ładowaniem akumulatorów”, ale dla wielu mieszkańców gminy, to czas wzmożonej aktywności zawodowej, tym bardziej, że wiosenne miesiące były czasem uśpienia gospodarki i wielu przedsiębiorców nie mogło w pełni funkcjonować i zarabiać na życie.

Wychodząc naprzeciw rodzicom, którzy będą pracować, Burmistrz Międzyzdrojów podjął decyzję o organizacji półkolonii.

Przygotowaliśmy ofertę półkolonii w SP1 w Międzyzdrojach, z zachowaniem wytycznych GIS i MEN, związanych z koronawirusem.

Była możliwość zapisania dziecka na 4 turnusy: 

  1. 29.06-10.07.2020
  2. 13.07-24.07.2020
  3. 27.07-7.08.2020
  4. 10.08-21.08.2020.

W programie wypoczynku przewidziano naukę samodzielności i współistnienia                       w grupie, rozwijanie zainteresowań poznawczych, rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie umiejętności szukania pomocy w razie różnych problemów życiowych, propagowanie zdrowego stylu życia (ruch, zrównoważona dieta), uświadamianie szkodliwego wpływu używek, narkotyków, kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych.

Naszym celem jest wypoczynek☺☺☺, integracja grupy, rozbudzanie aktywności poznawczej oraz zainteresowań, rozwijanie aktywności fizycznej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, spędzanie czasu w miłej atmosferze z fajnymi ludźmi.

REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII LETNIEJ

1.Zachowujemy wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego związanego z covid 19.

2. Stosujemy wytyczne dotyczące higieny i dystansu społecznego.

3. Przestrzegamy planu dnia.

2.Nie spóźniamy się na umówione spotkania.

3.Zachowujemy się kulturalnie i przestrzegamy zasad bezpieczeństwa dbając                                        o zdrowie własne i kolegów.

4.Nie wychodzimy bez pozwolenia opiekuna poza teren szkoły.

5.Nie oddalamy się od grupy.

6.Stosujemy zasady partnerskiego porozumiewania się.

7.Przestrzegamy regulaminu obowiązującego na plaży.

8.Dbamy o powierzony nam sprzęt (np. gry planszowe, sprzęt sportowy).

RAMOWY PLAN DNIA:  


7:00 – 8:00 – rodzice przyprowadzają dzieci, zajęcia plastyczne, gry planszowe
8:00 – 8:30 – śniadanie;
10:00 – drugie śniadanie (w trakcie wyjść-suchy prowiant)
8:30 – zajęcia na plaży, wycieczki, zajęcia w hali, na boisku, gry i zabawy ruchowe – zależnie od pogody
13:15 – 13:40 – obiad
13:30 – zajęcia relaksacyjne, czytelnicze, muzykoterapia, prezentacje filmów, zajęcia na boisku
14:30 – podwieczorek
15:30 – odbiór dzieci.

DODATKOWE AKTYWNOŚCI I ATRAKCJE BĘDĄ REALIZOWANE ZALEŻNIE                          OD WARUNKÓW POGODOWYCH i możliwości finansowych – PRZEWIDYWANA JEST WYCIECZKA PT. „Atrakcje gminy Międzyzdroje” oraz wycieczki piesze,                           a także niespodzianki☺  

W ubiegłym roku spotkaliśmy się z wielką serdecznością i gościnnością. Nasze dzieci zaproszono do Oceanarium, WPN, Gabinetu Figur i Myszek (Pani Wiceburmistrz nas rekomendowała), rodzice uczestników zapraszali  dzieci na lody, przywozili świeże owoce, odbywały się zajęcia uczące zachowań wobec psów „6 łap”. Dziękujmy                          w imieniu zadowolonych dzieci! W tym roku też wszelkie gesty dobrych serc będą przyjmowane z radością.

Atmosfera półkolonii 2019 była wspaniała, co potwierdzają załączone zdjęcia. 

Zostały 2 miejsca na wypoczynek 2020, więc jeśli ktoś jeszcze chce skorzystać                      z oferty, zapraszamy. 

One Response to “Wakacje tuż, tuż… półkolonie w Międzyzdrojach”
  1. a te zapisy to jak i gdzie można zrobić…? Proszę zaktualizować artykuł i podać namiary na osoby kontaktowe, dziękuję.