W Międzyzdrojach powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy

W imieniu  Gminy Międzyzdroje  Burmistrz  złożył Wniosek o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Międzyzdrojach. Środki na utworzenie Placówki pozyskano z rezerwy celowej budżetu państwa. Wniosek był odpowiedzią dla zainteresowanych tego rodzaju pomocą i działaniami  Rodzin dotkniętych problemem opieki i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie gminy Międzyzdroje.  

29 czerwca otrzymaliśmy informację, że środki zostały przyznane  w kwocie 834 996 zł. Jako jedyna Gmina w zachodniopomorskim otrzymaliśmy je w 100% zakładanej kwoty. Siedzibą nowo tworzonego ŚDS jest budynek przy ul. Kolejowej 33, który w wyniku reform oświaty został zaplanowany na wielofunkcyjny obiekt gminny zrzeszający Organizację Pozarządowe: Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Świetlicę Środowiskową,  Klub Seniora, stowarzyszenia  i organizacje działające  na terenie gminy Międzyzdroje i na rzecz lokalnego społeczeństwa. 

Gmina Międzyzdroje jest piękną stolicą letniej turystyk nad Bałtykiem, ale tak jak w całym powiecie nie ominęły jej kłopoty ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców, zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa i wzrostem grup narażonych na wykluczenie społeczne, w szczególności niepełnosprawnych osób. Środowiskowy Dom Samopomocy to pierwsza tak ważna placówka w Gminie Międzyzdroje w tak szerokim zakresie, dla kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie, w tym z  niepełnosprawnością sprzężoną i ze spektrum autyzmu. Utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocowego wpisuje się w założenia przyjętej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyzdroje na lata 2014 – 2024, Cel strategiczny 3: Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym.

Na terenie naszej gminy nie ma żadnej tego typu placówki jak środowiskowy dom samopomocy. Jego podstawowy celem będzie  pomóc  w powrocie do życia społecznego; lepszego przysposobienia i powrotu  do czynności dnia codziennego, integracji społecznej i lepszej przyszłości. Przy tworzeniu systemu wsparcia będą brane pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości uczestników. To również duża pomoc dla rodzin osób niepełnosprawnych w codziennym życiu.

8 komentarzy “W Międzyzdrojach powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy”
  1. Jaki przeżytek człowieku. Ludzi starych niepełnosprawnych przybywa. Opiekunowie potrzebują wsparcia a chorzy fachowej pomocy i opieki. Brawo dla władz że myślą perspektywicznie

    • Nazwa to przezytek tak jak kolo gospodyn wiejskich. Starczy samo Wiklina lub Stowarzyszenie Wiklina.

  2. 2osoby ? osobiście znam z gminy mje 14 dzieci, które staną sie dorosłymi a jedyny taki ośrodek jest w kamieniu pomorskim . Miedzyzdroje są mi znane z 5 dzieci/nastolatków

  3. A może pan burmistrz postara się o środki finansowe dla ops-u dla podopiecznych bo przydzidlane środki wołają o pomstę do Nieba ?

  4. Przeżytek minionej epoki. Rebranding. Pozatym kojarzę 2 osoby niepełnosprawne w gminie a tyle środków na to.

    • ale zapewne wraz z rozwojem zaczną korzystać też ościenne gminy z naszych usług w tym zakresie – oczywiście za opłatą