Będą walczyć z komarami!

Na BIP Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach ukazało się zapytanie ofertowe na usługi odkomarzania i deratyzacji. Między innymi przedmiotem zamówienia jest odkomarzanie, dezynsekcja i z tym związane poszczególne zabiegi na terenie Gminy Międzyzdroje.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy usług będących przedmiotem niniejszego zapytania w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

Komary

a) Odkomarzanie Gminy Międzyzdroje w zakresie trucia larw, odymianie, dezynsekcja obejmujące w szczególności tereny:

– rowy i bagna oraz skrzyżowanie (Szczecin-Świnoujście), rowy przy ogrodach działkowych, mokradła, tereny przy zrekultywowanym składowisku odpadów, ul. Nowomyśliwska, Usługowa, cała Promenada (tereny zielone), wydmy, Park wokół Międzynarodowego Domu Kultury, Park Zdrojowy, Park za Urzędem Miasta, wszystkie skwery zielone w centrum miasta (ul. Kolejowa, deptak od ul. Zwycięstwa itp.), Sołectwa przy przystankach autobusowych Wicko, Wapnica, Lubin, Rowy melioracyjne w Dolinie Trzciągowskiej.

Szczury

b) Deratyzacja (odszczurzanie) Gminy Międzyzdroje obejmującej w szczególności tereny publiczne:

– cała Promenada i wydmy: ul. Promenada Gwiazd, ul. Bohaterów Warszawy, chodniki (miejsca zapadnięte) na wszystkich ulicach, teren wokół zrekultywowanego składowiska odpadów, studzienki kanalizacyjne znajdujące się na terenie miasta Międzyzdroje, tereny zielone, kaplica cmentarna znajdująca się na cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach na ul. Cmentarnej, teren Stadionu Miejskiego przy ul. Gryfa Pomorskiego, teren Zamawiającego, dodatkowe miejsca wskazane przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tu: http://www.bip.zos.miedzyzdroje.pl/dokumenty/204