Zmiana zasad obsługi interesantów w UM w Międzyzdrojach

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju oraz w  trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa informuję, że zmieniają się zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach. 

Od 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w Urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą. Wykaz telefonów znajduje się na stronie głównej: bip.miedzyzdroje.pl. oraz pod niniejszą informacją.

W przypadku, gdyby Państwo mieli wątpliwość do którego pracownika należy się zwrócić ze swoją sprawą proszę dzwonić pod nr 91 327 56 31.

Ponadto możliwe jest składanie podań, wniosków do skrzynki podawczej zamontowanej przed głównym wejściem do budynku Urzędu, można je składać również pocztą tradycyjną a także poprzez platformę ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu. Na podaniach i wnioskach składanych tą drogą proszę wpisać swój nr telefonu lub e-mail.  

Skrzynki podawcze będą zamontowane również na budynkach jednostek organizacyjnych gminy Międzyzdroje.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub drogą mailową: um@miedzyzdroje.pl. 

Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, schorowanych lub samotnych, nieobjętych opieką OPS w Międzyzdrojach a wymagających wsparcia  prosimy o kontakt pod nr telefonu: 91 327 56 38.

Burmistrz Międzyzdrojów
 Mateusz Bobek

   Poniżej wykaz telefonów do Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:

Numer pokoju Referat, Stanowisko Numer telefonu
1 Kasa 91 327 56 41
2 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje środowiskowe, decyzje na wycinkę drzew) 91 327 56 56
3 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (Gospodarka Odpadami) 91 327 56 57
5 Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik USC – Marta Trojan 91 327 56 58 609 490 006
5 Informatyk 91 327 56 58
5 Kadry 91 327 56 63
6 Ewidencja ludności 91 327 56 33
6 Dowody osobiste 91 327 56 33
8 Planowanie Przestrzenne 91 327 56 51
9 Działalność Gospodarcza (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 91 327 56 53
9 Biuro Obsługi Interesanta 91 327 56 53
  PIĘTRO  
10 Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza 91 327 56 31
11 Sekretarz Gminy 91 327 56 45
12 Skarbnik Gminy 91 327 56 35
12A Referat Budżetu i Finansów Kierownik Referatu Budżetu i Finansów 91 327 56 35 91 327 56 42
13 Działalność Gospodarcza 91 327 56 34
14 Rada Miejska – Biuro Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej – Jan Węglorz 91 327 56 47 609 847 375
15 Referat Organizacyjno-Administracyjny – Kierownik Referatu (Archiwum Zakładowe, administracja) 91 327 56 49
15 Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Marian Kowalewski 91 327 56 49 601 726 310
16 Referat Infrastruktury – Kierownik Referatu Jarosław Zalewski 91 327 56 61
17 Referat Infrastruktury (Inwestycje) 91 327 56 52
17 Referat Infrastruktury (Drogownictwo, Zamówienia Publiczne) Kornela Litra 91 327 56 46 607 332 699
18 Referat Infrastruktury (Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo, Użytkowanie wieczyste, dzierżawy) Edyta Konarzewska 91 327 56 32 607 530 255
18 Referat Infrastruktury (Sprzedaż Nieruchomości, Gospodarka Mieszkaniowa) 91 327 56 66
19 Zarządzanie Kryzysowe Janusz Kalemba 91 327 56 37 695 288 373
20 Straż Miejska (wejście od tyłu budynku) Komendant Straży Miejskiej Adam Bączek 91 327 56 40 693 660 273
  REFERAT PROMOCJI I OBSŁUGI KLIENTA – UL. KOLEJOWA 33 – II PIĘTRO  
  Kierownik – Jadwiga Bober Sprawy społeczne, kultura fizyczna, fundusze zewnętrzne 91 327 56 68
  Anetta Czyżak Promocja, kultura, turystyka, social media 91 327 56 54 609 519 590
  Tomasz Rychłowski Ochrona zabytków, promocja, kultura, turystyka 91 328 04 41
  Grażyna Dubako Oświata i zdrowie
91 327 56 36


2 komentarze “Zmiana zasad obsługi interesantów w UM w Międzyzdrojach”
  1. Pytaniez innej beczki. Dlaczego nie wypracowano odpowiednich warunkow pracy biblioteki? Chyba nie bedzie wiekszego zapotrzebowania na czytelnictwo niz w okresie kiedy wszyscy musimy spedzac czas w domach.

  2. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, schorowanych lub samotnych, nieobjętych opieką OPS w Międzyzdrojach a wymagających wsparcia prosimy o kontakt pod nr telefonu: 91 327 56 38.