Międzyzdroje / Sołectwa

Ważna informacja dla mieszkańców Wicka. Plan zagospodarowania przestrzennego

Od 22 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 r. (środa) w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach o odz.16.00. Każdy, kto kwestionuje…

Gmina Międzyzdroje / Lubin

Wybory w sołectwach

Najprawdopodobniej już w marcu mieszkańcy Wapnicy, Lubina i Wicka-Zalesia wybiorą przedstawicieli swojej społeczności. Zwyczajowo wybory lokalnych władz sołectw odbywają się około 6-12 miesięcy po wyborach samorządowych. Gmina Międzyzdroje zawiera 3 sołectwa: Lubin, Wapnica i Wicko. Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, czyli w jednostce…