Gmina Międzyzdroje

Będzie winda w budynku przy ul. Kolejowej

udynek przy Kolejowej 33 w Międzyzdrojach zyska nowoczesną windę We wtorek, 15- go marca Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek podpisał umowę na przebudowę budynku przy ul. Kolejowej w części dotyczącej budowy wewnętrznego szybu windowego i montażu windy osobowej. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ,,Otech” Sp.z o.o. z siedzibą w Gorlicach. W budynku,…

Gmina Międzyzdroje

Wsparcie dla lokalnych działań

Organizacje pozarządowe z dofinansowaniem na działalność środowiskową,  Dzisiaj zostało podpisanych 11 umów o realizację zadań publicznych w Gminie Miedzyzdroje.  Działalność trzeciego sektora w Gminie Miedzyzdroje jest bardzo ważnym i nieodzownym elementem życia wielu mieszkańców. Jest to obszar, który trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać. Dlatego też każdego roku w budżecie gminy zabezpieczane są środki finansowe na…

Gmina Międzyzdroje

Międzyzdrojskie becikowe

W lipcu 2021 roku weszło w życie tzw. „Międzyzdrojskie becikowe”, czyli świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka. Przypomnijmy, iż w świetle przyjętej w grudniu 2020r. uchwały, o becikowe ubiegać się może matka lub ojciec, a także opiekun prawny dziecka, który jest mieszkańcem gminy Międzyzdroje i posiada ważną, imienną Międzyzdrojską Kartę Mieszkańca. Świadczenie przysługuje niezależnie od…

Gmina Międzyzdroje

Zmiany w Urzędzie Miasta w związku z Pandemią

Z  uwagi na trwający stan epidemii wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i rosnącą liczbę zachorowań, zmienia się sposób organizacji pracy oraz przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, począwszy od dnia 20 października 2020 r.  (wtorek) – do odwołania.  Bezpośrednia obsługa interesantów, bez uprzedniego uzgodnienia terminu wizyty, odbywać się będzie wyłącznie w zakresie:– dokonywania operacji gotówkowych w kasie Urzędu Miejskiego,…

Gmina Międzyzdroje

Międzyzdroje – Jelenia Góra. Ścisła współpraca

W dniu 19 czerwca 2020 r. doszło do spotkania przedstawicieli władz samorządowych Międzyzdrojów i Jeleniej Góry. Kluczowym tematem spotkania było podpisanie listu intencyjnego. Mając na względzie umacnianie marek miast, podpisano niniejszy list intencyjny jako wyraz woli współpracy i kształtowania przyjacielskich stosunków pomiędzy swoimi miastami. Współpraca powyższa będzie realizowana w szczególności poprzez: tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do wzajemnej promocji, wymianę materiałów promocyjnych…

Gmina Międzyzdroje

Kolejne laptopy dla międzyzdrojskich rodzin

Kolejne środki na zakup sprzętu komputerowego Gmina Międzyzdroje po raz kolejny pozyskała środki finansowe w ramach konkursu grantowego Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Uzyskane fundusze pozwoliły zakupić dla uczniów z rodzin wielodzietnych sprzęt komputerowy: 26 laptopów i 7 iPadów na łączną kwotę 44.927,00 zł do zdalnej realizacji programu szkolnego. Zakupione laptopy dotarły już…

Gmina Międzyzdroje

Zmiana zasad obsługi interesantów w UM w Międzyzdrojach

Szanowni Państwo! W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju oraz w  trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa informuję, że zmieniają się zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.  Od 16 marca 2020 r. do odwołania nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów. Jedynie w sytuacjach…

Gmina Międzyzdroje

Intensywne prace przy budowie nowego ratusza

Trwa intensywnie budowa nowego międzyzdrojskiego ratusza, który pomieści kilka ważnych miejskich instytucji w swoich wnętrzach o  powierzchni około  4,5 tys. m2. Obecnie wylewany jest już strop ostatniej kondygnacji 3-piętrowego obiektu, który nabiera tym samym swoich ostatecznych kształtów.  Jak wszystko dobrze potoczy to obiekt ratusza powinien być gotowy do użytkowania za około 2 lata. Plan jest…

Gmina Międzyzdroje

Życie po życiu; co w gimnazjum?

Dopiero co na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia br. międzyzdrojscy radni podjęli uchwałę dotyczącą  przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 (dawnego gimnazjum) przenosząc od nowego roku zajęcia dydaktyczne placówki do budynku przy ul. Leśnej 17, a już w jednym z dawnych jej obiektów przy ul Kolejowej 33 budzi się nowe życie. Zgodnie z zapowiedzią…

Gmina Międzyzdroje

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad1. Otwarcie XVIII Sesji RM i stwierdzenie quorum.2. Wnioski do porządku obrad.3. Uwagi radnych do protokołów z dnia 19.12.2019 r. oraz z 14.01.2020 r.4. Interpelacje i zapytania radnych5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.6. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na…