Gmina Międzyzdroje

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane ) tereny miejskie  i wiejskie  Dzień Tygodnia Lokalizacja odbioru Poniedziałek Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Wodziczki, Książąt Pomorskich, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła. Wtorek Gryfa…

Gmina Międzyzdroje

Uwaga! Nowy Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Międzyzdroje

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki)…

Gmina Międzyzdroje

Śmieciarka stanowczo za ciężka

Jeszcze kilka lat temu, śmieci wywożono raz w tygodniu. Dziś segregacja odpadów narzuca przyjazd śmieciarki nawet 8 razy tygodniowo. Niestety ma to opłakany skutek na nasze drogi lokalne, osiedlowe czy dojazdy do posesji. Istniejąca infrastruktura miejska nie wytrzymuje częstego obciążenia ciężkiej śmieciarki, która potrafi ważyć nawet 18 ton.  Bywa tak, że pojazdy te niszczą nowo…

Gmina Międzyzdroje / Międzyzdroje

Nowy harmonogram wywozu odpadów

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów ( wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren…