Stawiamy na sport

Doping zespołów podczas meczów piłki nożnej lub siatkowej, podziwianie barwnych par podczas tanecznych turniejów, emocje podczas zawodów zapaśniczych, tenisa stołowego, sztuk walki. Trzymanie kciuków za lekkoatletów…któż z nas choć raz nie miał okazji do uczestnictwa w takich emocjach? Lubimy sportową rywalizację, nasz podziw budzą ci, którzy z sercem i oddaniem osiągają najwyższe sportowe laury. Na brak sportowych wydarzeń i okazji do udziału w nich w Międzyzdrojach nie można narzekać. Godna podziwu jest różnorodność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy.

Wzrost infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w ostatnich latach w gminie Międzyzdroje stał się bardzo zauważalny. Powstały ścieżki rowerowe, skatepark, zbudowano siłownie zewnętrzne, boiska wielofunkcyjne przy szkołach w Międzyzdrojach i Wapnicy. W 2010 r. powstała długo wyczekiwana hala sportowa. Wszystkie te inwestycje przez wiele lat przyczyniły się do rozwoju i powstania licznych stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i klubów skupiających się na realizacji celów sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Międzyzdrojów.

W związku z powyższym powoływana jest Rada Sportu składająca się z przedstawicieli klubów sportowych. Zadaniem Rady jest mi.n.: współtworzenie gminnego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych, inicjowanie działań rozwoju infrastruktury sportowej i różnych form aktywności sportowej na terenie gminy Międzyzdroje, opracowywanie strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej.

Każda pasja potrzebuje pieniędzy, bez tego nie jest możliwy rozwój. Dlatego samorząd Gminy Międzyzdroje dofinansowuje nie tylko kluby sportowe, ale także indywidualnych sportowców poprzez przyznawanie stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia.

W naszej gminie aż 13 osób – uczniów i dorosłych otrzymało w 2019 roku comiesięczne stypendia. Jest to ważne wsparcie dla tych wszystkich, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy, poświęceniu i wytrwałości osiągają najwyższe noty podczas sportowych wydarzeń w regionie i na tych o zasięgu ogólnopolskim. W tym roku przeznaczono na ten cel prawie 80 tysięcy zł.

W wyniku otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje w 2019 r., zostały wybrane kluby sportowe, które prowadzą działalność na terenie gminy Międzyzdroje. Są wśród nich:

– Taneczny Klub Sportowy „Jantar”, na popularyzację i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego
– Klub Sportowy „FALA”, na prowadzenie sekcji piłki nożnej i siatkowej
– Międzyzdrojski Klub Sportowy „BUSHIDO”, na prowadzenie sekcji karate
– Uczniowski Klub Sportowy „GIMSPORT” na prowadzenie sekcji zapasów w stylu wolnym
– Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry” na prowadzenie sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki, szkolenia dzieci i młodzieży oraz propagowanie sportu wysokokwalifikowanego sekcji tenisa stołowego.

W budżecie gminy na 2019 rok zabezpieczono na ten cel w ramach dotacji celowych 618 tysięcy.
,,Sportowcy, którzy dzięki pracy swojej i trenerów sięgają po najwyższe laury, są najlepszymi ambasadorami naszej małej ojczyzny. To oni promują Międzyzdroje w kraju i często poza jego granicami. Dlatego zamierzamy utrzymać poziom dofinansowania naszych klubów sportowych i sportowców indywidualnych a w miarę finansowych możliwości sukcesywnie te nakłady zwiększać” – powiedział burmistrz Mateusz Bobek.

Wszystkim sportowcom, trenerom, działaczom sportowym życzymy siły, wytrwałości i najwyższych osiągnięć.

Tomasz Rychłowski
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą