Środowiskowy Dom Samopomocy – wniosek o sfinansowanie złożony

Brak jakiejkolwiek placówki w naszym mieście, która wspierałaby osoby z niepełnosprawnością intelektualną, powoduje, że uzasadnioną potrzebą stało się poszukiwanie sposobu rozwiązania tego problemu. Uwolniony z działalności oświatowej budynek po dawnym gimnazjum i Sp 1 przy ul.Kolejowej 33 daje takie możliwości.

fot. miedzyzdroje.tv

Stąd też przygotowano i złożono wniosek o udzielenia dotacji celowej z Budżetu Państwa w 2020 r na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)  w tym budynku.  Trudno na ten moment przewidzieć, jakie będą efekty złożonego wniosku. Potrzeby jednak osób starszych z niepełnosprawnością intelektualną w naszym mieście są w tym zakresie niekwestionowane.  

     Złożony wniosek dotyczy prowadzenia i rozwoju infrastruktury domu samopomocy dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Międzyzdroje. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej gmina zawnioskowała o udzielenie na ten cel w 2020 r dotacji w kwocie 834.996,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie ŚDS w budynku przy ul. Kolejowej 33, który wymaga dostosowania do tego typu działalności.

      Placówka jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej dziennego pobytu, będąca jednostką budżetową gminy miałaby być przeznaczona dla 20 uczestników. W późniejszym okresie funkcjonowania planuje się obsługę i prowadzenie działalności przekazać wybranej specjalistycznej organizacji pozarządowej. ŚDS w założeniu ma mieć zasięg lokalny ograniczony do Międzyzdrojów (ewentualnie z rozszerzeniem na Wolin). Obecnie jak zaznaczono we wniosku bez rekrutacji deklarację korzystania z tego typu placówki złożyło 16 osób. Warto  podkreślić, że miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej  w Międzyzdrojach opiekuje się grupą 42 osób spełniających kryteria przyjęcia do ŚDS.

Oczekujemy, że wstępną decyzję uzyskamy jeszcze w pierwszej połowie tego roku.