„Sołeckie Granty 2020” rozdane! Teraz przyszedł czas na podpisanie umowy.

W dniu 27 lipca 2020 roku o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Stary Rynek 1, podpisywane będą umowy w ramach Konkursu „Granty sołeckie 2020” z Laureatami z powiatu kamieńskiego w ,tym z  Gminą Międzyzdroje ( sołectwo Wapnica). Gminę Międzyzdroje reprezentować będą Panie: Wiceburmistrz Beata Kiryluk, Skarbnik Gminy Agnieszka Sadka oraz Sołtys Sołectwa Wapnica Katarzyna Auguścik.

Umowy podpisywać będzie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Pan Olgierd Geblewicz.

„Grant sołecki”, zwycięskie 10 000 zł otrzyma sołectwo Wapnica  na remont i zakup sprzętu całorocznej siłowni działającej w „Wiklinie”, w Wapnicy. Działania rozwoju kultury fizycznej, wpisują się w Strategię Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2025. Udział  mieszkańców  w  kulturze  fizycznej  przekłada  się  na  ich  stan  zdrowotny,  kształtuje  nawyki  i pozwala  w  sposób  wartościowy  organizować  wolny  czas.  Podobnie  jak  wydarzenia  kulturalne,  także wydarzenia   sportowe   spełniają   funkcję   promocyjną, dobrej jakości życia w całej Gminie. Jest to oddolna inicjatywa mieszkańców Lubina, Wapnicy i Wicka, i propozycja wspólnej przestrzeni do dalszej współpracy na rzecz rozwoju Naszych sołectw.

One Response to “„Sołeckie Granty 2020” rozdane! Teraz przyszedł czas na podpisanie umowy.”
  1. Róg Gintera i Bukowej. Palone smieci. Smród i trucizna z komina. Pozdrawiam.