Rusza remont ul. Okrągłej w Wapnicy

Już za kilka dni rusza budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Okrągłej w Wapnicy. W dniu 24 czerwca 2019r. Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek  podpisał umowę z wykonawcą robót firmą pn. „DOBRY SĄSIAD” Michał Witkowski ze  Szczecina. 

,,Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W dniu podpisania umowy przekazano wykonawcy plac budowy a prace rozpoczną się od 1 lipca 2019 roku” – poinformowała Kornela Litra z Referatu Inwestycji UM w Międzyzdrojach. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 03.05.00 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych.

,,Otrzymaliśmy duże dofinansowanie na poziomie 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – powiedział Burmistrz Mateusz Bobek. Sezon, który już się rozpoczął będzie pewnie dla mieszkańców  ul. Okrągłej dość męczący, bo prace będą utrudnieniem. Ale wierzę, że warto to przecierpieć, bo dzięki tej inwestycji poprawi się jakość ich życia, wiadomo, że dobra jakościowa woda to podstawa.”

Całkowity koszt projektu na dokumentację, nadzór inwestorski, roboty budowalne, promocję projektu to 814 317,09 zł. Zakończenie prac przewidziane jest na 15 sierpnia 2019 roku.

 

One Response to “Rusza remont ul. Okrągłej w Wapnicy”
  1. Kiedy Orzeszkowej?? Pewnie nigdy.