Rusza rekrutacja do przedszkola i punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Nasze „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach

Uprzejmie informujemy, że z początkiem marca rusza rekrutacja do przedszkola i punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym określa Zarządzenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Biorąc pod uwagę niż demograficzny, w obecnym roku szkolnym zmniejszono ilość grup w przedszkolu miejskim z 7 do 6 i teraz do przedszkola uczęszcza 138 przedszkolaków (w ubiegłym roku szkolnym było 157).  Jest to realne zapotrzebowanie, ponieważ wszystkie wnioski rodziców pracujących zostały rozpatrzone pozytywnie, a przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami (około 12). Dodatkowo przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy działa punkt przedszkolny dysponujący 25 miejscami, do którego uczęszcza 22 przedszkolaków w przedziale wiekowym od 2,5 do 5 lat. 

Przedszkole Miejskie „Morskie Skarby” i punkt przedszkolny w Wapnicy w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców Gminy Międzyzdroje w zakresie opieki przedszkolnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, wykorzystano pomieszczenia po dawnej grupie żłobkowej i w 2014 roku utworzono żłobek w budynku przedszkola. Początkowo do placówki uczęszczało 17 podopiecznych, po poczynionych staraniach dyrektora placówki od 2019 roku żłobek uzyskał dodatkowe 7 miejsc i w tej chwili do żłobka uczęszcza 24 podopiecznych.

Należy zwrócić uwagę, że w powiecie kamieńskim Żłobek Miejski w Międzyzdrojach jest jedynym publicznym żłobkiem prowadzonym przez gminę. Najbliższa tego typu placówka znajduje się w Kamieniu Pomorskim i jest prowadzona przez osobę fizyczną i zabezpiecza jedynie 20 miejsc, dodatkowo jest klub dziecięcy z 7 miejscami. Ponadto w naszej gminie opłaty za wyżywienie, jak i pobyt dziecka w żłobku są najniższe w województwie zachodniopomorskim. Większa część kosztów utrzymania i funkcjonowania placówki finansowana jest z budżetu Gminy Międzyzdroje.

W najbliższym czasie planowane jest rozbudowanie obecnego budynku przedszkola miejskiego. Nowe pomieszczenia będą do dyspozycji żłobka i docelowo pomieszczą 40 wychowanków. Obecna sala żłobkowa zostanie natomiast przeznaczona na salę dla przedszkolaków. Wykonana została już dokumentacja budowlana i wykonawcza przedmiotowego zadania, gmina posiada również pozwolenie na budowę. Jesienią planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.

2 komentarze “Rusza rekrutacja do przedszkola i punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021”
  1. No nareszcie taki remont piwinien byc juz wieki temu.
    A jaki tam jest plac zabaw?
    Dyrekcja tez nowa by sie przydala.

  2. Poczekamy zobaczymy?