Rusza budowa żłobka przy przedszkolu

W dniu wczorajszym Gmina Międzyzdroje ogłosiła przetarg na rozbudowę Przedszkola Miejskiego ,,Morskie Skarby” o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl
Termin otwarcia ofert nastąpi 8 lutego bieżącego roku. 

Przypominamy, że Międzyzdroje są jednym z trzech miast w województwie, którym udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 480 tys. zł. z programu Maluch Plus. 

Wizualizacja / Inwestor

Całość inwestycji opiewa na kwotę 1.5 mln zł.

Szczegółowe informacje dot. przetargu zamieszczone zostały na stronie: http://bip.miedzyzdroje.pl/pliki/miedzyzdroje/zamowienia/310/22.01.2021.11.15.18_Og_Ooszenie_o_zamaiwieniu.pdf