Rośliny w piasku na plaży? Co to takiego?

Honkenia odgrywa dużą rolę w inicjowaniu powstawania wydm białych na wydmowych odcinkach wybrzeży, na których dochodzi do akumulacji piasków.

Sztywne, mięsiste pędy i liście powodują zatrzymywanie się ziaren piasku pędzonych wiatrem i powstawanie inicjalnych wydm białych. Zasypane rośliny szybko rosną, rozgałęziają się i ponownie wznoszą ponad poziom piasku. Będąc odporna na tak niekorzystne warunki jakie panują na plaży, honkenia żle znosi zdeptywanie. Będąc latem na plaży chrońmy ją – uważając by jej nie uszkodzić.
Honkenia piaskowa (Honckenya peploides L.)

Fot. A. Łepek

Fot. A. Łepek