Regulamin korzystania z Parku Chopina w Międzyzdrojach

Regulamin korzystania z Parku Zdrojowego w Międzyzdrojach wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod Nr A – 1323.

Na terenie Parku zabrania się:

– niszczenia lub uszkadzania roślin,
– wykopywania i wycinania drzew lub krzewów, z wyjątkiem drzew lub krzewów na które uzyskano zezwolenie wymagane odrębnymi przepisami,
– niszczenia i przenoszenia elementów małej architektury oraz wszelkich innych urządzeń parkowych,
– jazdy i parkowania wszelkich pojazdów silnikowych, z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych, Straży Miejskiej oraz pojazdów uprzywilejowanych,
– poruszania się rowerami jedno i wielośladowymi (gokarty, ryksze) z wyjątkiem patroli służb porządkowych,
– zakłócania ciszy,
– palenia ognisk lub korzystania z grilla,
– zaśmiecania terenu oraz tworzenia dzikich wysypisk,
– prowadzenia działalności handlowej poza miejscem wyznaczonym przez Urząd Miejski,
– kąpieli w niecce fontanny,
– umieszczania reklam z wyjątkiem reklam, na które uzyskano odpowiednie zezwolenie.

Każda osoba znajdująca się na terenie zieleni zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.

———————————–

Cieszy fakt, że po latach doczekaliśmy się publicznego regulaminu. Tablice usytuowane są z dwóch stron parku.

Mieszkaniec