Raport o stanie Gminy Międzyzdroje

Kompleksowe podsumowanie działalności Burmistrza w 2018 roku czyli Raport o stanie Gminy Międzyzdroje za 2018 rok, który zawiera informacje dotyczące najważniejszych dziedzin ( realizacji programów społecznych, ochrony środowiska, stanu edukacji, promocji Gminy i wielu innych tematów) jest już dostępny na stronie Gminy Międzyzdroje.
Jest to pierwszy taki dokument, który dotychczas nie był wymagany. Wprowadziła go ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów gminy – Dz.U.poz.130).
Zgodnie z przepisami, głos w debacie nad Raportem za 2018 rok, zabierają radni oraz mieszkańcy gminy. Ci ostatni mogą to zrobić poprzez wypełnienie specjalnego formularza do debaty. Klikając w link Raport o stanie Gminy Międzyzdroje za 2018 rok link tutaj znajdą Państwo także druk, który należy wypełnić i w formie papierowej dostarczyć bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 osób ( w gminie do 20 000 mieszkańców).
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym – „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie naszej Gminy za 2018 rok, odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00  w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.
W związku z powyższym, zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 roku (środa) do godziny 12.00 w biurze Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach.