Przestrzeń do otwartej dyskusji i wernisaż Anny Wińskiej – aktualizacja

8 listopada 2019 roku o godzinie 18.00 w Międzynarodowym Domu Kultury
w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie dyskusyjne oraz wernisaż prac Anny Wińskiej.

Wernisaż prac Anny Wińskiej
Spotkanie dyskusyjne oraz wernisaż prac Anny Wińskiej – fot. Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Celem spotkania było rozpoczęcie publicznej dyskusji nad historią i dziedzictwem Gminy Międzyzdroje. Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych szczególnie interesuje się współczesnym działaniem związanym z tematyka historyczną, które służą edukacji, budowie lokalnego patriotyzmu oraz promocji gminy.

Wydarzenia traktowane są jako przestrzeń do otwartej dyskusji, w której przedstawiciele różnych podmiotów (instytucji państwowych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw etc.) działających na polu historycznym i edukacyjnym podzielą się swoimi dokonaniami, oraz swoją wizją rozwoju tematyki historycznej w gminie Międzyzdroje.

Wernisaż w Międzyzdrojach
Spotkanie dyskusyjne oraz wernisaż prac Anny Wińskiej – fot. Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Wernisaż prac Anny Wińskiej, powojennej artystki z Lubina. Anna Wińska (1906-1974) była aktorką Teatru Lutnia w Wilnie oraz malarką, która wkrótce po drugiej wojnie światowej wraz z mężem i córką zamieszkała w Lubinie na wyspie Wolin. Rodzina z artystycznych kręgów Wilna i Grodna musiała odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. W trudnych powojennych czasach, na odległej wyspie, dopiero zasiedlanej przez Polaków, to właśnie sztuka stała się dla nich ostoją, dającą poczucie bezpieczeństwa i sensu życia. Małżeństwo stworzyło teatrzyk objazdowy, który odwiedzał okoliczne wsie i miasteczka. „To był żaden pieniądz, ale przynajmniej trochę śmiechu, trochę zabawy no i ludzie się spotykali” – wspomina pani Wenata Piechota, córka artystki.

Anna Wińska rozwijała swe malarskie pasje  współpracując między innymi ze słynnym międzyzdrojskim malarzem, hrabią Erykiem von Zedtwitzem. Wśród jej zachowanych prac znajdziemy pejzaże, motywy biblijne, portrety, a także szkice nawiązujące do działalności artystycznej i natury człowieka.


Wernisaż prac Anny Wińskiej oraz dyskusja dotycząca dziedzictwa kulturowego Gminy Międzyzdroje

8 listopada 2019 roku w Międzynarodowym Domu Kultury odbyło się wydarzenie upowszechniające lokalne dziedzictwo kulturowe Gminy Międzyzdroje. Spotkanie rozpoczął wernisaż prac Anny Wińskiej (1906-1974) – malarki z Lubina, który stał się przyczynkiem do dyskusji dotyczącej historii i dziedzictwa naszej Gminy. 

Powojenna historia Gminy najlepiej wyraża się w losach wielu rodzin mieszkających na jej terenach. Opowieści części najstarszych mieszkańców regionu przepełnione są opisami procesów i wydarzeń, które po drugiej wojnie światowej kształtowały nową, powojenną rzeczywistość Pomorza Zachodniego. Wiele z nich nie jest powszechnie znana. Funkcjonują one przede wszystkim w domowych zaciszach, stanowiąc pamiątkę dawnych lat. Niejednokrotnie, z czasem, odchodzą w zapomnienie, zacierając tym samym niezwykłe ślady dziedzictwa kulturowego.  

Niewątpliwie historia pani Anny Wińskiej, artystki z Lubina, jest dowodem na to, że w domach wielu mieszkańców naszej Gminy skrywają się nieodkryte skarby, stanowiące nieopisane dziedzictwo – zarówno materialne, jak i niematerialne – naszego regionu. Dzięki uprzejmości córki malarki, pani Wenaty Piechotowej możliwe było zorganizowanie wystawy prac artystki.  

Anna Wińska była aktorką Teatru Wileńskiego Lutnia, wkrótce po drugiej wojnie światowej wraz z mężem i córką zamieszkała w Lubinie. Rodzina z artystycznych kręgów Wilna i Grodna musiała odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. W trudnych powojennych czasach, na odległej wyspie, dopiero zasiedlanej przez Polaków, to właśnie sztuka stała się dla nich ostoją, dającą poczucie bezpieczeństwa i sensu życia. Małżeństwo stworzyło teatrzyk objazdowy, który odwiedzał okoliczne wsie i miasteczka. „To był żaden pieniądz, ale przynajmniej trochę śmiechu, trochę zabawy no i ludzie się spotykali” – wspomina pani Wenata. Anna Wińska rozwijała swe malarskie pasje  współpracując między innymi ze słynnym międzyzdrojskim malarzem, hrabią Erykiem von Zedtwitzem. Wśród jej zachowanych prac znajdziemy pejzaże, motywy biblijne, portrety, a także szkice nawiązujące do działalności artystycznej i natury człowieka. 

Tocząca się po zakończeniu wernisażu dyskusja pokazała jak istotne są wątki historyczne dla mieszkańców Gminy. Przedstawiciele władz miasta, członkowie organizacji pozarządowych i instytucji kultury, osoby związane z branżą turystyczną, a także reprezentanci lokalnej społeczności z dużym zaangażowaniem dyskutowali kwestie dotyczące regionalnego dziedzictwa kulturowego. Spotkanie miało konstruktywną i pozytywną atmosferę. Wyraźnie dało się wyczuć, że w naszej społeczności pojawiło się duże zainteresowanie własną historią, oraz chęć jej promowania. 

Wystawa będzie dostępna w MDK do 30 listopada 2019 roku. Wnioski ze spotkania zostaną wkrótce przedstawione w raporcie przygotowanym przez Fundację. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych. Projekt finansowany ze środków Gminy Międzyzdroje.  

One Response to “Przestrzeń do otwartej dyskusji i wernisaż Anny Wińskiej – aktualizacja”
  1. kochający to miasto

    Piękne obrazy i szkice, warto to zobaczyć.
    Panel dyskusyjny – bardzo ciekawy, troska o miasto i gminę Międzyzdroje wyrażana była w każdej wypowiedzi mieszkańców. Jest to bardzo budujące.