Propozycja Rewity usunięcia kolizji na Promenadzie Gwiazd

UREGULOWNIE KOLIZYJNEGO PRZEWĘŻENIA ULICY PROMENADA GWIAZD W MIĘDZYZDROJACH NA WYSOKOŚCI DZIAŁKI nr 81

1. SYTUACJA ISTNIEJACA.

Ulica Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach jest w założeniach planistycznych miasta głównym ciągiem pieszo-jezdnym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie plaży – łączącym wschodnie i zachodnie krańce miasta.

2. KOLIZJA.

Na wysokości prostopadłej do Promenady Gwiazd ulicy T. Kościuszki pomiędzy działkami 299 a 81 znajduje się kolizyjne przewężnie. Linia graniczna działki 81 na odcinku ok 50m przewęża ulicę Promenada Gwiazd na szerokość ok. 1,6m. Budynki obecnego domu wczasowego Fregata stoją w granicy działki. Ponadto czterokondygnacyjny budynek Fregaty ma najniższą przeznaczoną na stały pobyt ludzi kondygnację poniżej poziomu ulicy – okna wychodzące na ulicę są w zagłębieniu terenu oskarpowanym murkiem oporowym – przewężenie o kolejne ok. 2,2m.

Całość przewężenia ulicy to kolejno:

– uskok działki – ok. 1,6m

– przegłębienie + murek oporowy – ok. 2,2m

Razem ok. 3,8m.

Kolizja ta powoduje utrudniony ruch samochodowy i autokarowy dla jadących „ku morzu” od ulicy T. Kościuszki. Co ważniejsze w środkowej części spacerowej ulicy o charakterze nadmorskiego „deptaku” tworzy się „wąskie gardło” przez co ruch spacerowiczów, rowerzystów, i samochodów zostaje zakłócony. Powoduje to niebezpieczne sytuacje – konflikt pieszy/kierowca. Samo przewężenie i kolizja nie licuje wizualnie z charakterem Promenady Gwiazd jako głównej nadmorskiej reprezentacyjne ulicy miasta.

PRZEWĘŻENIE – WIDOK OD ZACHODU

PRZEWĘŻENIE WIDOK OD WSCHODU.
WIDOCZNY MUREK OPOROWY I ZAGŁĘBIENIE TERENU

PRZEWĘŻENIE WIDOK OD ZACHODU.
WIDOCZNY MUREK OPOROWY I ZAGŁĘBIENIE TERENU.
WIDOCZNY USKOK NA GRANICY DZIAŁKI 81.

3. ULICA PROMENAD GWIAZD W PLANACH INWESTYCYJNYCH MIASTA.

Standard, parametry i wygląd ulicy Promenada Gwiazd jest sukcesywnie podnoszony. Wymieniana jest nawierzchnia, powstaje „mała architektura”, poszczególne odcinki ulicy są porządkowane przez miasto oraz przez inwestorów budujących w linii zabudowy ulicy.
Docelowo ulica Promenada Gwiazd ma szansę stać się szerokim, nadmorskim „deptakiem”, komunikującym wschodnią i zachodnią część miasta, z funkcjami towarzyszącymi w parterach budynków w linii ulicy, z uprzywilejowanym ruchem pieszych i spacerowiczów, o nawierzchni „bez progu” – i „bez barier” – co pozwoli korzystać z ulicy rolkarzom, wrotkarzom, osobom korzystającym z wózków inwalidzkich, rowerzystom oraz pieszym w sposób bezpieczny, bez zagrożeń, w sposób satysfakcjonujący. Byłby to ciąg pieszo-jezdny o charakterze deptaku.

4. PLANY INWESTYCYJNE AMW REWITA.

Starania o możliwość zabudowy działek numer 80 i 81 trwają od roku 2013. Plany przewidują budowę hotelu o wysokim standardzie dla gości AMW Rewita. Z analiz wynika że jest to jest to inwestycja możliwa do realizacji, a przemawia za tym:
– obecny rozwój miasta
– bardzo dobre skomunikowanie drogą S3 z Wielkopolską i Dolnym Śląskiem
– po przekroczeniu przez drogę S3 Przełęczy Lubawka najszybsze skomunikowanie z Czechami
– coraz szybsze i wygodniejsze połączenia PKP z resztą kraju
– mnogość atrakcji turystycznych w mieście i okolicach
– potrzeba wysokiej klasy hotelu w mieście
– zapytania wieloletnich gości Rewity o obiekt odpowiedniej klasy nad Bałtykiem

Koncepcja przewiduje budowę części podziemnej hotelu z funkcjami pomocniczymi, podium na terenie z funkcjami towarzyszącymi – otwartymi na ulicę Promenada Gwiazd [kawiarnia, sklepy], lobby hotelowym z podjazdem, jadalnią, salami konferencyjnymi, bazą zabiegową, saunami, i basenem hotelowym.
Nad podium koncepcja zakłada budowę trzech wież mieszkalnych z pokojami dla gości.

Dla spółki AWM Rewita forma wieży pozwala na dobre wykorzystanie miejsca, widok „na Bałtyk” z większości pokoi, ergonomię konstrukcji i powtarzalność, możliwość etapowania inwestycji.

Dla miasta forma wieży tworzy charakterystyczny znak widoczny z molo, z samego morza, i z miasta, przestrzeń między wieżami daje wgląd na morze, forma trzech wież rozdziela niezbędną użytkowo kubaturę hotelu na trzy części – lżejsze w odbiorze wizualnym.

5. PLANY INWESTYCYJNE AMW REWITA I USUNIĘCIE KOLIZJI .

\
LIKWIDACJA PRZEWĘŻENIA I KOLIZJI
Po przystąpieniu do prac przy budowie hotelu wyeksploatowany technicznie, wielokrotnie przebudowywany, pozbawiony cech stylowych budynek Fregaty zostanie rozebrany – co pozwoli na likwidację przegłębienia terenu i poszerzy pas ruchu na Promenadzie Gwiazd o ok. 2,2m.

Koncepcja zakłada wyprostowanie linii zabudowy – tak że zostanie zlikwidowany uskok na elewacji [ok. 1,6m]. Ten teren obecnego uskoku AMW Rewita jest gotowa przeznaczyć dla mieszkańców i odwiedzających miasto na uzupełnienie ciągu pieszo-jezdnego na zasadach ustalonych z władzami miasta.

Koncepcja zakłada cofnięcie się podium budynku w parterze od granicy na 4-5m, górna część podium jest nadwieszona do granicy [słupy lub klastyczne nadwieszenie]. Nadwieszenie tworzy naturalne schronienie w cieniu, przed deszczem dla spacerowiczów i przyjeżdżających gości hotelu. To cofnięcie pozwala na stworzenie podjazdu hotelowego odpowiedniego dla obiektów tej rangi.

Wszystkie opisane powyżej działania zlikwidują uciążliwą kolizję, nadadzą odpowiednią rangę środkowej części ulicy Promenada Gwiazd, pozwolą stworzyć odpowiednie miejsce dla mieszkańców i gości miasta Międzyzdroje i co najważniejsze co nie koliduje z planami miasta i współgra z planami inwestycyjnymi AMW Rewita.

Opracował
Marcin Bartz