Posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

7 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (sala konferencyjna), ul. Książąt Pomorskich 5, odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, wg następującego porządku:

1. Otwarcie połączonego posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Uwagi i poprawki radnych do protokołu z dnia 9.05.2018 r.
4. Budownictwo socjalne i komunalne w Gminie Międzyzdroje.
5. Kontynuacja prac nad zmianą uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.
6. Informacja Prezesa Spółki Nowe Centrum dot. inwestycji budowy nowego Ratusza.

7. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
8. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
9. Zakończenie posiedzenia komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji:

1) Mateusz Bobek

2) Filip Szyszkowski

Ze względu na przepisy RODO, podczas przerw na kawę transmisja na żywo była zawieszana (rozmowy prywatne niekoniecznie o danych tematach- także gości, którzy uczestniczyli w obradach) i wznawiana ponownie podczas dalszych obrad. Pierwsze 7 minut niewyraźne audio- dodatkowe urządzenie zostało zakłócone przez przesył internetowy i zostało odłączone.