Ponad milion złotych na wparcie organizacji pozarządowych

W tych niepewnych i  trudnych finansowo czasach Gmina Międzyzdroje nie zapomina o wsparciu  dla organizacji pozarządowych, które mają do wypełnienia bardzo ważną społeczną rolę i pobudzają do aktywności naszych mieszkańców.

W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano wydatki  w wysokości – 1 344 617,50, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań publicznych, w tym 467 917,50 zł na prowadzenie nowej placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, jako Środowiskowy Dom Samopomocy.

Znaczna kwota została przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 513 000,00 zł trafi dla klubów sportowych. 363 700,00 zł została przeznaczona na działalność organizacji realizujących zadania i programy społeczne, w tym: na rozpoczęcie działalności, również nowej placówki wsparcia dziennego pn. Klub Senior + oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym, na rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży.

To pokaźna kwota i wiele działań oferowanych mieszkańcom Gminy Międzyzdroje. Zaraz po nowym roku zostaną podpisane umowy z wybranym w drodze otwartych konkursów ofert organizacjami pozarządowymi.